Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 8. mars 2003 kl 22.15 Renhet

Kritisk blikk på eldgammel skikk


"Renhet" – en israelsk dokumentar om renselsesritualer blant ortodokse jødiske kvinner.
Kveldens dokumentar skildrer renselsesritualet, tehora, som ortodokse jødiske kvinner gjennomgår etter menstruasjonen. Både renselsen – et rituelt bad – og tankene fra en intim-sfære som det er forbudt å snakke om offentlig, formidles i det prisbelønte israelske programmet "Renhet".

Regissøren Anat Zuria har lykkes i å komme innenfor en del av det israelske samfunnet der disse gamle reglene og restriksjonene holdes strengt i hevd. Gjennom dem legges strikte føringer for hvordan det ekteskapelige samliv skal arte seg.

Gjennom millennier
Ikke minst formes og bestemmes innholdet av kvinnelig seksualitet gjennom de nevnte påbud, som overleveres i tilknytning til ortodoks judaisme. Påbudene har vært de samme gjennom hele historien: Ifølge to tusen år gammel jødisk tradisjon er en kvinne uren i periodene med menstruasjon, da skal hun leve adskilt fra sin mann og følge bestemte renselsesritualer.

Kritisk holdning
I programmet kritiserer regissøren Anat Zuria og vennene Nathalie, Katie og Shira strengheten i de gamle påbudene. Zuria trekker mødre, døtre, ektemenn og hustruer inn i diskusjonen. Emnet har knapt nok vært dokumentert på film før nå.

Innkjøpt israelsk dokumentar
Originaltittel: Purity
Regi: Anat Zuria
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 gunilla.gaarder@nrk.no
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57 steinar.dahl@nrk.no