Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 19. februar 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Leik på ramme alvor

Bli med på fuglenes sjekkested

Selve trollfuglen i aksjon, tiuren med paringsvillig røy. Velkjent fenomen, men hvordan har leiken utviklet seg, og hvilke mekanismer er det egentlig som rår? (Foto: Arne Nævra)
Selve trollfuglen i aksjon, tiuren med paringsvillig røy. Velkjent fenomen, men hvordan har leiken utviklet seg, og hvilke mekanismer er det egentlig som rår? (Foto: Arne Nævra)
For et menneske kan det være lett å ty til ord som casanova, rundbrenner, verdensmester, tapere eller veggpryd om hannene på en fugleleik skal beskrives. For hunnene kan vi like gjerne ty til ord som flørting, sjalusi eller kvinnelist. Og for begge kjønn i den tiden spillet foregår, gjelder kroppsorientering og sexfiksering.

- Det som har slått meg mest når jeg har sittet i lange perioder for filme dem, sier programansvarlig Arne Nævra, er hvor likt alle hunnene tenker. Nesten alle sammen flokker seg rundt én eneste hann. Hva er det med akkurat ham som tenner dem? Dessuten er det vanskelig å unngå å tenke parallellene til vårt eget liv, sier Nævra. Tenk bare på spillet rundt baren og dansegulvet på et utested en fredagskveld! Og hvilke egenskaper hos vår utvalgte er det som tenner oss?

Fire fuglearter i leik
I Norge er det fire fuglearter som har ekte leikatferd om våren eller forsommeren. Det er storfugl, orrfugl, dobbeltbekkasin og brushane. De aller fleste av oss er nok kjent med tiurknepp og orrebulder, men langt færre kjenner til de to vadefuglenes merkelige spill. Mens dobbeltbekkasinen driver sin lyssky virksomhet i de mørkeste timer av døgnet, spiller brushanen i lyset, hele dagen igjennom. Derfor er det ikke så underlig at dobbeltbekkasinen har satset på lyden, mens brushanen satser alt på utseendet.

Men hvorfor har disse fuglene leik, mens alle de andre ikke har det? Hvordan kan slike leiksystemer ha oppstått, og hvilke biologiske mekanismer er involvert? Flere skandinaviske forskere har kommet et stykke på vei for å finne ut noen av hemmelighetene, men fortsatt er det mange uløste gåter.

Naturprogram fra Faktaavdelingen, NRK
Programansvarlig Arne Nævra
Redaksjonssjef Ut i naturen: Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1. Selve trollfuglen i aksjon, tiuren med paringsvillig røy. Velkjent fenomen, men hvordan har leiken utviklet seg, og hvilke mekanismer er det egentlig som rår? (Foto: Arne Nævra)
2. Orrhaner i kamp på en av sine tradisjonelle leikplasser. (Foto: Arne Nævra)
3. Dobbeltbekkasinen driver sitt spill som en lyssky virksomhet i de mørkeste timer av døgnet. (Foto: Arne Nævra)
4. To brushaner som har satset alt på ett kort for å sjekke opp hunner: flott bekledning og hvordan den bæres (Foto: Arne Nævra)