Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 28. september 2008 kl 11.03 Nordisk gudstjeneste fra Finland

Gudstjeneste fra Finland

Pedersröre kyrka (foto: Pedersröre församling).
Pedersröre kyrka (foto: Pedersröre församling).
Det blir nordisk gudstjeneste fra Pedersöre, i nærheten av Jakobstad i Finland. Hvert år sender alle fire nordiske land samme gudstjeneste fra ett av de fire landene, og denne gang er turen kommet til Finland. Dette er en utendørsgudstjeneste fra menigheten i Pedersöre med om lag 1000 personer til stede - basert på folkemusikk og sang.
Liturg og predikant er Hans Häggblom. Tekstlesar er Idamari Johansson.

Det blir sang ved Max Portin, Hans Häggblom og "Sångens Vänners sångkör" - dirigent er Bill Rawall.

Pedersöre spelmanslag spiller - med Max Portin som dirigent.

Radio Vega Jakobstad i YLE produserer gudstjenesten, og tekniker er Evert Rönnqvist, ansvalig produsent er Lucas Snellman / "KCSA-Kyrkans central för det svenska arbetet".

Hør: Nordisk gudstjeneste fra Finland 28.09.08

Besøk hjemmesiden til Pedersöre församling.

Det følgende er hentet fra denne hjemmesiden

Kyrkan
Pedersöre kyrka är en av Österbottens äldsta medeltidskyrkor. Årtalet 1250 ovanför huvudingången härleds från en ganska sen och osäker historieskrivning. Där Omnämns att den första kyrkan i Pedersöre byggdes omkring 1250. Pedersöre församling omnämns flera gånger under tidigt 1300-tal, medan sockennamnet Pedersöre nämns i säkra källor år 1348.

Den första kyrkan var troligen ett litet kapell av sten eller trä. Den nuvarande kyrkans äldsta delar härstammar från den medeltidskyrka som troligen byggdes under 1400-talet. Kyrkan hade formen av ett rektangulärt långhus med altare i öster och ett torn i väster.

Ombyggnaden till korskyrka inleddes år 1787. Den svåra uppgiften anförtroddes den då 33-årige Jakob Rifjs. den ritning som Gustav III godkänt följdes lyckligtvis inte helt. På så sätt räddades den vackra 65 m höga tornspiran för framtiden. Den förstördes dock vid en förödande brand i juli 1985, tillsammans med kyrkans altartavla och orgel.

Den efter branden totalrenoverade kyrkan togs på nytt i användning till advent 1986. Den 39-stämmiga, helmekaniska orgeln är från 1988. Den är kyrkans femte orgel och kommer från det danska orgelbyggeriet Marcussen & Son.

Den nya altartavlan, "Tidlös tid", målad av Jukka Nopsanen 1991 föreställer liksom alla sina kända föregångare nattvardens instiftelse. Tavlan är den fjärde i Schröders vackra ram från 1705.

Madonna-statyn i trä har tillhört ett altarskåp och är från 1400-talet. Ljusstaken med 14 ljus är en gåva år 1867 av släkten Skruf.

Ny bok om Pedersöre kyrka
Jubileumsåret Kyrkan i Finland 850 år avslutas för Pedersöre församlings del med utgivning av en ny bok om Pedersöre kyrka med titeln "Öppen dörr och himlens port".

Släkten Söderman på Kyrkostrand har bidragit med fyra generationer kyrkväktare i Pedersöre kyrka; Jakob (1784-1853), Johan (1826-1896), Johannes (1862-1931) och Petter (född 1905 och pensionerades 1972 efter 40 år i tjänst!)

Carl Söderman, bror till Petter, åkte likt många andra till Amerika i november 1915. Där skapade han sig en tillvaro som erkänd timmerman bl a i Seattle. Han flyttade efter sin pensionering till Grayland, Washington, vid Stilla havs kusten och drev där en motellrörelse. Han flyttade 1965 till Seattle där han avled 1 februari 1978. Han var gift med Edna, deras äktenskap var barnlöst.

Carl och Edna besökte Jakobstad sommaren 1947. Eftersom det strax efter kriget var knappt om förnödenheter tog de med sig allehanda torrskaffning som de visste att saknades i hemlandet. När de på hösten återvände till USA fick de kanhända som tack för sin givmildhet ett par ljushållare, som antas ha funnits i Pedersöre kyrka. Ljushållarna tros ha finnits i vägglampetter eller ljuskronor i kyrkan före elektrifieringen. När Carl vandrade på stranden av Stilla havet hittade han en bit av en trädrot, som slipats av vattnet och drivit i land. Trädstycket fogade han samman med ljushållarna till en ljusstake.

Sonen till en kusin till Edna, Paul Eriks, fick ljusstaken av Edna 1982. Eftersom han antog att ingen i släkten där längre förstod att uppskatta släktklenoden önskade han att den skulle föras tillbaka till Pedersöre kyrka. I samband med ett besök i USA fick Pernilla Holmgård, också medlem i släkten Söderman, i uppdrag att föra ljushållarna tillbaka till fädernas kyrka i hemlandet. Så var cirkeln sluten och ljusstaken tillbaka i sitt rätta element.

Skrivet av Hans Häggblom.


LENKER
  • Pedersöre församling 
  • Nordisk gudstjeneste fra Finland 28.09.08