Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 7. april 1999 kl 19.35 Helse-Refleks

Helse Refleks

NRK1 onsdag 7. april kl 19.35
Helse- Refleks

Ingen rett til sykepenger

Går du med en drøm om å ta permisjon fra jobben for å etter- eller videreutdanne deg? I så fall bør du vite at du har null rett til å motta sykepenger hvis du blir syk etter tre måneder.
Få arbeidstagere er klar over hvor dårlig sikret de er. Landets arbeidsgivere er heller ikke flinke nok til å informere om at du mister viktige sosiale ytelser under en lønnet eller ulønnet permisjon.
Dette fikk Aagot Sogn smertelig erfare. Sommeren 1996 gikk den 54 år gamle sykepleieren ut i ulønnet permisjon for å videreutdanne seg i 10 måneder. Under permisjonsperioden fikk Aagot Sogn vite at hun hadde kreft. Deretter oppdager hun at hun ikke hadde krav på en øre i sykelønn.

Politisk etterspill
At arbeidstagere som blir syke under permisjonstiden taper retten til sykepenger, har fått pasientorganisasjoner og stortingspolitikere til å reagere kraftig. De mener retten til livslang læring undergraves når arbeidstakere mister viktige sosiale ytelser hvis de benytter seg av etter- og videreutdanningstilbud. Stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo, som sitter i Sosialkomiteen for SV, vil ta opp spørsmålet i Stortinget.

Det nye kneet
En ny, datastyrt kneprotese blir nå tatt i bruk av personer som har amputert et ben. Protesen er et lite høyteknologisk underverk som revolusjonerer gangmønsteret for de som bruker den.
- Nå er det protesen som følger meg og ikke jeg som må innrette meg etter protesen, sier Inger Groven. Hun har brukt proteser siden hun måtte amputere et ben da hun var 19 år gammel. Hun er den fjerde personen her i landet som tar den nye kneprotesen i bruk.

En sykdom med mange ansikter
Vi vet at immunapparatet vårt h jelper oss i kampen mot infeksjoner og sykdommer. Men av og til slår immunapparatet seg vrang og blir overaktivt. I stedet for å gå løs på bakterier og fremmede organer, går det løs på dine egne. Da har du fått en auto-immun sykdom. En slik sykdom skal du få høre om i kveldens Helse-Refleks. Den har et merkelig navn som betyr \"rød ulv\", Lupus Erythematosus. Sykdommen kan begynne som et hudutslett og litt smerter i leddene. Senere kan den føre til skader i muskler og skjelett, nyresvikt og hjerneskader. Lupus regnes som en revmatologisk sykdom. 9 av 10 som får lupus er kvinner. For 50 år siden døde halvparten av de som hadde lupus i løpet av fem år. I dag kan de leve like lenge som andre, dersom de kommer tidlig til behandling.

NRK1 onsdag kl. 19.35

Bilder
1. Aagot Sogn oppdaget at hun ikke hadde rett til sykepenger under permisjon.

2. I Helse-Refleks møter du Inger Groven som har fått ny datastyrt kneprotese.

3. Merete Ulfsrud oppdaget tidlig at hun hadde sykdommen Lupus.

Programleder: Helene Sandvig
Prosjektleder: Gunnar Grøndahl

Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56