Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 24. mai 2011 kl 20.15 Ut i naturen: Unn deg eit sidesprang i naturen

På ukjende vegar


På ein, to, tre kan du vera langt, langt inni fjellheimen der naturen har litt av kvart å by på. Men då må du finne dei gamel anleggsvegane frå 1970-åra. Langs Riksveg 50, mellom Aurland i Sogn og Hol i Hallingdal, ligg dei opne for fri ferdsel utan at folk flest er klar over det.

Kjell Fuglehaug nyttar seg ofte av denne fjellheimen fordi han i desse områda mellom anna kan fiska med oter, - den gamle gode fiskeredskapen som ellers er forbudt i mange fjellvatn.

Også for dei som går langs dei mange velkjente T-stiane i dette området kan det vera lurt å ta seg ein og annan avstikkar. Du skal ikkje langt utanom stien for å finna både steinalderbustader, gamle dyregraver, jettegryter og ikkje minst hola der den fredlause Kittilson budde for 300 år sidan.

Reprise frå februar 2010.

Egenproduksjon fra 2009
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, mobil 93496759
Pressekontakt: Sidsel Mundal, 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900