Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 3. juni 2005 kl 19.55 Wild Europe: Det ville Europa

Natur og kultur side om side

Lofoten, et vakkert samspill mellom natur og kultur. (Foto: Brian McDairmant/BBC Worldwide)
Lofoten, et vakkert samspill mellom natur og kultur. (Foto: Brian McDairmant/BBC Worldwide)
Europa har i dag ca 730 millioner innbyggere, noe som gjør verdensdelen til et av de minst befolkede kontinenter. Likevel lever mennesker og dyr tettere enn noen gang tidligere. Hvordan har tilpasningen mellom natur og kultur foregått?

Etter den industrielle revolusjon nådde teknologien nye høyder i Europa. I takt med dette økte befolkningen, og flere store bysentra vokste frem. Samtidig er det fremdeles store utmarksområder, og i dag er rundt 12% av Europas landområder vernet.

Dyrisk byliv
Mange dyrearter har tilpasset seg urbaniseringen ved å leve i byområder. Forskjellige gnagere har i århundrer levd nært på mennesker, men den siste tiden har også rever, villsvin og diverse fuglearter slått seg ned i menneskers boområder. Dette er artene som klarer seg.

Utryddingstruet
Men det er flere som har fått dårligere livsvilkår, spesielt de større rovdyrene. En del arter har stått i fare for å bli utryddet eller drastisk redusert, og miljøvernerne har ropt varsko. Det ser ut til å ha hjulpet, for nå etableres det grønne lunger med uberørt natur der dyrene kan leve uforstyrret.

Nye arter
Parallelt med de endrede livsvilkårene for Europas dyr har kontinentet blitt invadert av nye arter. Blant disse finnes det nye krabbe- og insektarter samt flere nye planter.

Hva vil fremtiden bringe, hvilken utvikling står Europa overfor? Dette siste programmet i serien forsøker å gi noen svar.

Om serien
Det spares ikke på effektene når BBC skal fortelle verdens naturhistorie. Med imponerende dataanimasjoner illustreres de dramatiske hendelsene som bokstavelig talt har formet verden slik den ser ut i dag.


Innkjøpt engelsk naturprogram (2005)
Originaltittel: Wild Europe
Produsert av BBC Worldwide
Presseansvarlig: Håkon M. Sverdrup 23 04 98 32/92 01 55 79,