Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 4. september 2005 kl 20.15 Hønsehauk

Hauk under hauk

En gammel hønsehauk har kastet seg over en nøtteskrike. (Foto: Trond Berg, NRK)
En gammel hønsehauk har kastet seg over en nøtteskrike. (Foto: Trond Berg, NRK)
Rovgriske, lynraske hauker virker suverene og aggressive. Men de har sine problemer. Hønsehauken lever av mat som prøver å stikke av, og den bor i gammelskog som forsvinner. Kveldens program tar oss med til den hemmelighetsfulle rovfuglens rike.

Å være hønsehauk er slett ikke bare enkelt. Halve året er den i hardt arbeid med å fostre opp en ny generasjon. Resten av året sliter den med å overleve i Norges gjennomhogde skoger. Og de fleste ungene som vokser opp, dør før sin ettårsdag.

Et liv fullt av drama
Hønsehauken er rovfuglen som ikke liker å vise seg fram. Der andre kretser høyt under himmelen, gjemmer hønsehauken seg vekk i skogens dyp. Den lever et hemmelig, tilbaketrukket liv.

Rovfuglen lever likevel et liv fullt av drama. Når den fanger sitt bytte, skjer det i en eksplosjon av kraftutfoldelse, og ingen av skogens mindre dyr og fugler er trygge for den. Ekorn, kråke, storfugl, orrfugl og mange flere står i kronisk fare for å kjenne haukeklør i ryggen.

Men den som lever av mat som er kjapp i svingene, ender til slutt med å bli for sen, og de aller fleste hauker ender om hjelsultet i skogbunnen.

Sårbar
En annen utfordring er skogbruket. Hønsehauken, og mange av dens viktigste byttedyr, liker seg best i gammel, storvokst barskog, den som på skogbruksspråk kalles "hogstmoden".

Og hogd blir den. Gammelskogen i Norge krymper, og erstattes av hogstflater og ungskog. I de senere årene har skogbruket forsøkt å ta vare på flere av haukereirene, men fortsatt regnes hønsehauken som en sårbar art.


Egenprodusert naturdokumentar
Programskaper: Trond Berg tlf.: 95 17 72 98
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78