Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 2. oktober 2011 kl 10.55 Innsettelsesgudstjeneste i Nidarosdomen

Historisk høytidsgudstjeneste


Med innsettelsen av ny Preses får den norske kirke for første gang siden reformasjonen sin "ledende biskop". Kong Harald, stortingspresident og statsråd og en fullsatt Nidarosdomen følger høytiden som sendes direkte på NRK1.

Ledsaget av alle Norges biskoper, og også bispekolleger fra hele Norden og fra England, går Helga Haugland Byfuglien inn i Nidarosdomen for å bli innsatt til denne spesielle tjenesten.

Byfuglien har tidligere vært biskop i Borg, men blir nå Norges første Preses. Dette embedet skal ha sitt sentrum i Trondheim og Nidarosdomen, noe som har vakt atskillig politisk debatt.

Denne søndagen er det likevel høytiden og ikke debatten som står i sentrum.

Kor og korps
Høytidsgudstjenesten i Nidarosdomen blir preget av vakker og høystemt musikk. Nidaros domkor, Nidarosdomens jentekor og jentekorets aspirantkor deltar med sang. I tillegg bidrar Luftforsvarets musikkorps.

Det er biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, som forestår innsettelsen. Den nyslåtte Preses vil deretter selv holde prekenen under høytidsgudstjenesten.

Mange av prestene i Nidaros bispedømme deltar, i tillegg til prominente gjester fra inn- og utland.

Egenproduksjon 2011.
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 15 86, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900, info@nrk.no