Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 18. desember 2006 kl 19.30 Mor Åse

Barnepsykologiens mor i Norge

Barnepsykologen Åse Gruda Skard var en av de første som utfordret samfunnet til å se og forstå barnet. (Foto: Fabelaktiv AS)
Barnepsykologen Åse Gruda Skard var en av de første som utfordret samfunnet til å se og forstå barnet. (Foto: Fabelaktiv AS)
Barnepsykologen Åse Gruda Skard gikk nye veier for å spre kunnskap om barnepsykologi også utenfor fagmiljøet. Mens noen av metodene hennes møtte motstand her hjemme, var hun svært anerkjent utenfor Norge. I denne dokumentaren ser vi nærmere på hennes pionérarbeid.

Åse Gruda Skard (1905-1985) var en av de mest betydningsfulle nordmenn i det forrige århundret, og fortsatt preger hennes livsverk vårt forhold til barn, barndom og oppvekst.

Selv kalte hun seg en misjonær, og arbeidet for en demokratisk barneoppdragelse med respekt for det enkelte barnets muligheter og rettigheter. Hun var en ildsjel, som med stor oppfinnsomhet og mot tok i bruk nye virkemidler i formidling av psykologisk kunnskap om barn og oppvekst.

Hun var en pionér innen barnepsykologien i Norge, og nøt stor internasjonal anerkjennelse. Blant annet var Åse Gruda Skard svært aktiv under opprettelsen av FN og senere UNESCO. Hjemme i Norge møtte hun derimot mye motstand i universitetsmiljøet på grunn av sine moderne metoder.

Under den annen verdenskrig flyktet hun med mann og fire små barn til USA. Der arbeidet hun utrettelig for å få amerikanerne til å engasjere seg i krigen og kampen mot nazismen.

Norsk dokumentar (2006)
Produsert av Fabelaktiv AS
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252