Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 17. august 1999 kl 20.35 Folkets århundre: Vidunderlige nye verden

Folkets århundre: Vidunderlige nye verde


NRK2 tirsdag 17. august kl 20.35
Folkets århundre (12:26) Vidunderlige nye verden

Den tapre nye verden etter 1945

BBCs enestående serie om vårt turbulente århundre fortsetter i kveld med en rapport om etterkrigstiden og den glade fremtidsoptimisme.
Det var jo først og fremst seierherrenes visjoner som skapte en slik umiddelbar tro på at vi nå endelig skulle få en fredelig og demokratisk utvikling på tvers av alle landegrenser.

Bilder av de gode kamerater Churchill, Roosevelt og Stalin gikk igjen i verdenspressen. De møttes til konferanser og trakk opp nye grenser i det gamle Europa. Få skjønte at de mektige menn samtidig la grunnlaget for det som snart skulle utvikle seg til en kald krig.

Det viste seg snart at de tre stores avgjørelser tvang millioner av mennesker til flytting, mens andre millioner ble boende på feil side av en ny grenselinje. Det kalde krigen ble snart et faktum. Den delte verdens befolkning i to leire og skulle vare i flere tiår fremover. Vi fikk Berlinblokaden, Koreakrig, en blodig oppstand i Ungarn i 1956, og delingen ble til slutt understreket med byggingen av Berlinmuren i 1961.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.

BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder for prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. BBC har også hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske offentlige servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike personer og vanlige mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 tirsdag kl 20.35
Tidligere sendt NRK1 23.11.98

Bilde (via Scanpix/Internett)
Russiske og amerikanske soldater skåler etter Berlins fall i mai 1945.

Produsert av BBC i samarbeid med WGBH
Originaltittel: People\'s Century

Pressekontakt: Dokumentar- og innkjøpsred., tlf. 23 04 93 64

\0\0\0