Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 6. november 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Ut i naturen: Jakten på krypdyrene

Hvislende hoggorm og svømmende buorm

Dag Dolmen og Ole Jakob Vorraa ser på hoggorm (Foto: Svein Haaland)
Dag Dolmen og Ole Jakob Vorraa ser på hoggorm (Foto: Svein Haaland)
Det fins fem landlevende krypdyrarter i Norge. To er øgler: stålorm og firfisle, og tre er slanger: slettsnok, buorm og hoggorm. Bare hoggormen er giftig og kan være farlig for mennesker, men alle de fem artene er fredet og skal vernes mot inngrep og overgrep. Det er, kanskje overraskende for mange, i strid med norsk lov å drepe en hoggorm.

Vi følger forsker Dag Dolmen og programskaper Svein Haaland, som i løpet av en ukes reise har satt seg som mål å finne alle de fem norske krypdyrartene. Jakten starter på Karmøy i Rogaland og ender opp i Aust-Agder. Og jakten gir resultater. Aldri har tv-seerne vært tettere innpå de norske krypdyrene enn det vi opplever her.

Slettsnoken er den sjeldneste av krypdyrene. Den står på rødlisten over sårbare arter i Norge. Krypdyrforsker Dag Dolmen mener mange slettsnoker blir drept fordi folk forveksler dem med hoggorm. – Dermed gjør de seg selv en bjørnetjeneste, for slettsnoken er en kvelerslange som kverker og sluker hoggormen, sier Dolmen.

- Krypdyrene har vært lavstatusdyr i Norge, og blir sjelden tatt hensyn til. De har gjort den forbrytelsen mot menneskeheten at de ikke har skaffet seg en myk pels, som vi mennesker kan klappe på og kjæle med. Derfor blir de straffet med manglende sympati og forståelse. Nå har vi sjansen til å bli bedre kjent med dem, sier programskaper Svein Haaland, som håper at ”Jakten på krypdyrene” kan bidra til større respekt for denne dyregruppen.

Hjelp forskerne
Bakgrunnen for programmet er Dag Dolmens arbeid med å kartlegge utbredelsen av amfibier og krypdyr i Norge. I forbindelse med ”Jakten på amfibiene”, et program som ble sendt tidligere i år, kom det inn mange tips om gode amfibielokaliteter, noe som gjør at forskerne nå arbeider med nye utbredelseskart for de forskjellige artene.

Håpet er at ”Jakten på krypdyrene” skal gi like god seerrespons, med ny viten som tilleggsgevinst til et spennende naturprogram. Dag Dolmen er derfor svært interessert i å få tips om krypdyrobservasjoner fra hele landet. Har du sett orm eller firfisle og husker hvor det var, og når, bør du skrive det på en lapp og sende det til: Dag Dolmen, NTNU-Vitenskapsmuseet, Trondheim eller e-post: dag.dolmen@vm.ntnu.no

Egenprodusert naturprogram fra NRK Hordaland
Kontaktpersoner: Svein Haaland, NRK, tlf: 55 27 52 00, Dag Dolmen, Vitenskapsmuseet NTNU, Trondheim, tlf: 73 59 21 08, Magnhild Stiegler, NRK, tlf: 55 27 52 00
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
1. Dag Dolmen og Ole Jakob Vorraa ser på hoggorm (Foto: Svein Haaland)
2. Richard Clark og Dag Dolmen ser på buorm (Foto: Svein Haaland)
3. Et flott eksemplar av en firfisle (Foto: Ole Jakob Vorraa)
4. Overraskende for mange er det i strid med norsk lov å drepe en hoggorm (Foto: Ole Jakob Vorraa)