Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 20. februar 2001 kl 22.30 Kunst nå: Kunst fra "koloniene"?

Kunst nå: Kunst fra \"koloniene\"? (ttv)

NRK1 tirsdag 20. februar kl 22.30
Kunst nå: Kunst fra \"koloniene\"

Kunst i et flerkulturelt perspektiv

I \"Kunst nå\" i kveld møter vi kunstnere som lever i spenningsfeltet mellom to eller flere kulturer. Fire av dem treffer vi på Henie-Onstad Kunstsenter i forbindelse med utstillingen \"Kunst gjennom nåløyet\". Programmet ser på forholdet mellom de dominerende og de dominerte kulturer slik det kommer til uttrykk i bildekunsten.

De siste årene har kunstnere som tematiserer forhold mellom Vesten og resten av verden, fått stadig større oppmerksomhet. Slik kunst blir ofte samlet under betegnelsen postkolonialisme. \"Kunst nå\" ser nærmere på hva postkolonial kunst er, og hvilke nye erfaringer den bringer til torgs.

På Henie-Onstad Kunstsenter på Høvikodden utenfor Oslo møter vi fire utstillingsaktuelle kunstnere: cubanske Maria Magdalena Campos-Pons, Sooja Kim fra Korea, London-baserte Sutapa Biswas som har indiske aner og egyptiske Ghada Amer som flyttet til Paris som 11-åring og som nå bor og arbeider i New York. De er alle representert på utstillingen \"Kunst gjennom nåløyet\" som vises fram til 25. mars på Henie- Onstad Kunstsenter.

\"Kunst nå\" har også vært i New York og besøkt den svarte amerikanske kunstneren Fatimah Tuggar. Hun er selv skeptisk til merkelapper som \"svart kunst\" eller \"postkolonial kunst\", men publikum leser uunngåelig slike temaer inn i kunsten hennes.

I programmet møter vi også samiske Geir Tore Holm som for tiden bor i Berlin. Han utnytter elementer både fra Norge, Vesten og samisk kultur i sine arbeider.

Global kunst
- Postkolonialisme opplevde jeg som et nokså tungt og vanskelig akademisk og kunsthistorisk begrep under forberedelsene til dette programmet, forteller programansvarlig Vincent Reilly. - Men i møte med kunstnere, og ikke minst kunsten, som har sitt utspring både i den tredje og den første verden, opplevde jeg noe mer grunnleggende menneskelig og håndfast. Det å ha levd forskjellige steder, og i forskjellige kulturer, beriker og gir innsikt. Jeg føler at disse kunstnerne bidrar til å formidle, og skape, kulturbegreper som gir mening i en stadig mer sammensatt og komplisert verden i det tjueførste århundre, sier Vincent Reilly.

Om magasinet
\"Kunst nå\" er NRKs nye ukentlige kulturmagasin for bildekunst, litteratur og scenekunst. Ambisjonen er å lage et spennende, underholdende og annerledes kulturprogram som presenterer sider av kunsten som ikke kommer fram i andre medier.

Kunstlivet er mer mangfoldig i dag enn noen gang tidligere. Ikke bare er det langt flere kunstnere enn før, det er også flere typer kunst og et større antall stiler og tradisjoner som eksisterer side om side. \"Kunst nå\" ønsker å trekke fram interessante kunstnere og fenomener og å belyse aktuelle spørsmål i forhold til samtidskunsten.

I motsetning til NRKs tidligere kulturprogrammer, som har dekket de store begivenhetene i kulturlivet, behandler \"Kunst nå\" konkrete fenomener i kunstverdenen på en personlig og uhøytidelig måte. Magasinets producere går ut med digitale videokameraer for å snakke med mennesker og spore opp historier.

NRK1 tirsdag kl 22.30

Ukentlig kulturmagasin fra Kulturavdelingen
Redaksjonsleder: Bjørn Hulleberg
Prosjektleder: Bjørn Engvik
Regi: Vincent Reilly
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41 (anne.marie.astad@nrk.no)

Bilder
1. Maria Magdalena Campos-Pons syr \"Windows of Opportunity\" ved Henie-Onstad Kunstsenter. (Foto: NRK)

2. Maria Magdalena Campos-Pons gir performance ved Henie Onstad Kunstsenter. (Foto: NRK)

3. Ghada Amer viser kunstverket \"Sleeping Beauty\" i programmet \"Kunst nå\" i kveld. (Foto: NRK)