Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 24. september 2009 kl 19.30 Schrödingers katt

Kumøkk er framtiden

Programleder Hanne Kari Fossum møter  biogassgründer  og ingeniør Svein Lilleengen. (Foto: NRK)
Programleder Hanne Kari Fossum møter biogassgründer og ingeniør Svein Lilleengen. (Foto: NRK)
Biogassgründer og ingeniør, Svein Lilleengen er optimist. Bonden fra Ørlandet har i mange år eksperimentert og utforsket kumøkkas muligheter. Nå satser han og flere bønder i hjemkommunen på produksjon av biogass av "bondens gull". Et 50-talls gårder går sammen om et biogassanlegg som skal levere energi til lys og varme i kommunen.

Å bruke kumøkk og annet organisk avfall innen produksjon av biogass til lys, varme og drivstoff er fremtiden mener mange. Lilleengen er en av flere gründere her til i Norge som nå etterlyser politisk vilje og støtteordninger i et land der vi liker å se på oss selv som foregangsland innen miljø og klima.
I den nye klimameldingen for landbruket som kom i april, trekkes produksjon av biogass frem som en ny nisje for bonden, og en nisje det skal satses på.

Næring i vekst i Sverige
- Kumøkk har alltid vært bondens gull, og er nå i ferd med å bli det på nytt som råstoff innen energiproduksjon, sier Svein Lilleengen. - Nå gjenstår det å overføre store ord til handling.
Lilleengen håper politikere snart vil sette inn tiltak og støtteordning som skal gjøre produksjon av biogass i stor skala mulig og ikke minst lønnsom også her i Norge. Her har våre naboland kommet et godt steg lenger. I flere svenske byer har nå biogassen inntatt transportsektoren, og i byer som Linköping kjører alle busser og taxier på det miljøvennlige drivstoffet. Biogass som næring er i vekst og det bygges stadig nye anlegg.

Tidligere statsminister Göran Persson møtte Svein Lilleengen på konferansen BIOGASS 09 på Ørlandet i mai i år, og mener gründere som Lillengen er svært viktige for å få fart på produksjon av biogass. -De lyttet på grasrota og la forholdene til rette, sier Persson og hevder at et godt samarbeid mellom gründere og myndighetene er en viktig årsak til biogassuksessen i Sverige.

Optimist
Her hjemme har vi en vei å gå. Vi har et 20 talls biogassanlegg her til lands, men har ikke fått opp produksjon på linje med Sverige og Danmark. Men, vi kommer etter. I Fredrikstad går allerede 6 bybusser på biogass fra kloakkrenseanlegget i byen. Flere lignende prosjekter er under utvikling. Med en gryende større politisk vilje er biogassgründeren Svein Lillengen optimist.

Egenproduksjon NRk Tyholt
Prosjektleder: Njord Røv, njord.rov@nrk.no, 922 39 588
Pressekontakt Hilde Ljøen
TV-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no