Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 fredag 30. november 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Matti og den store stjernepassaren"

av Erna Osland.
(5:5)

Matti har treft ein stjernepassar.
Han har lært Matti at nokon
stjerner er så langt borte at
lyset frå dei brukar ti, hundre
og nokon gonger så mykje som
tusen år for å nå fram til oss.

Det er Frank Krog som fortel.

Første gong sendt i 2003.