Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 9. april 2006 kl 11.00 Påske i St. Paul katolske kirke i Bergen

Gudstjeneste fra Bergen

St. Paul kirke, Bergen (foto: NRK/Helge Gudmundsen).
St. Paul kirke, Bergen (foto: NRK/Helge Gudmundsen).
Romersk-katolsk gudstjeneste fra St. Paul kirke, Bergen.

Palmesøndag: Mark. 11, 1-20.
Sogneprest Alois Arnstein Brodersen.
Kapellan Elias Matthew Carr.
Diakon Henrik von Achen.
Skriftleser Jan Wilhelm Werner.

Bibeltekstene:
- første lesing: Jesaia, kap. 50, versene 4 – 7
- andre lesinng: Filiperbrevet, kap. 2, versene 6 – 11
- tredje lesing: Markusevangeliet kap. (14, vers 26-72) 15, versene1-39.

Salmene er fra Lov Herren - katolsk salmebok: 446. 13. 287 v 1-3 (Landstad). 447.

Det er salmene
Hosianna, Davids sønn (446)
Jeg tror på en Gud (13)
Her ser jeg da et lam (L. 287)
Hellig (13)
Guds lam (13)
Jesu store seiervinner (447)

Samsending NRK1 og NRK P1.

Påskedrama
Det blir påske med sterke sanseinntrykk. Det begynner med palmesøndagens jublende prosesjon inn i kirken. Palmegrener og gåsunger. Men jubelen stilner inn i den stille uke. Da er det tid for smerte og lidelse før jubelen slippes løs 1. påskedag.

Palmesøndagens prosesjonen starter utenfor kirken. Den har røtter helt tilbake til 300-tallet og Jerusalem. Da startet man prosesjonen utenfor byen. Det man bærer med seg inn i kirken av palmegrener og gåsunger, blir tatt med hjem og tatt vare på til neste års fastetid.

Askeonsdag blir de tørre grenene og asken brent og smurt i pannen. Høymessen har ikke preken. Derimot står tekstlesingen sentralt, lidelseshistorien. Da trenger man ingen preken.

Langfredag er det ingen kirkeklokke. Stille sang uten orgel. Stille prosesjon. Prestene legger seg flate på gulvet når de kommer inn i kirken. Ministrantene kneler. Her er det respekt og ydmykhet for den lidende Kristus. Liturgien er gammel med røtter helt tilbake til de første århundrene. På nytt blir lidelseshistorien lest. Ingen preken. Mye bønn. Et kors tildekket av en fiolett duk blir i stillhet hentet. Gradvis blir korset avdekket. Det er nattverd uten den tradisjonelle feiringen. Gudstjenesten blir avsluttet med at korset blir båret ut i stillhet. En symbolsk gravlegging.

1. påskedag starter med kirkeklokker, fanfare og glede. Alteret blir hilst med et hellig kyss. Det er røkelse og dåpsvannet, livets vann, blir skvettet ut over forsamlingen. Høydepunktet er nå nattverdfeiringen. Nettopp i nattverden møter vi den oppstandne Kristus.

Sogneprest Alois Arnstein Brodersen forteller med stor entusiasme og gleder seg til å invitere det norske folk inn i den vakre St. Pauls kirke som i år er 130 år. Menigheten har 5200 medlemmer. Kirken er rikt utsmykket, og nettopp malerier med motiver fra påskedramaet gjør at kirken er en perfekt påskekirke for fjernsyn. Selv om liturgi og symbolbruk skiller seg fra Statskirkens ritualer, er det likevel mye som er likt - som for eksempel salmene.

Det er første gang NRK sender påskegudstjenester fra en katolsk kirke i egen regi. Palmesøndag og 1. påskedrag er det samsending med NRK P1, radio.

Søndag 9. april kl. 11:00 Høymesse Palmesøndag
Fredag 14. april kl. 11:00 Gudstjeneste Langfredag
Søndag 16. april kl. 11:00 Høymesse Påskedag

Egenprodusert dokumentar, NRK Program riks (Bergen 2006).

Kontaktpersoner
NRKs prosjektleder i Bergen, Gunn Aasen tlf. 990 34 530
St. Paul katolske kirke, 55215950
NRKs prosjektansvarlig, Helge Gudmundsen, tlf. 958 79 025