Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 10. februar 2013 kl 11.03 Gudstjeneste fra Nordlyskatedralen Alta kirke

Nordlyskatedralen Alta kirke

Innvielsesgudstjeneste.
Biskop Per Oskar Kjølaas.
Prost Olav Øygard.
Sokneprest Anne Skoglund.
Kantor Kirsti Oudenstad Berg.
Alta motettkor med forsterkninger ved elever
fra musikklinjen på Alta videregående skole.
Per Anderson, dirigent.
Nordlys barnegospel – Sanctus.
Norsk Salmebok nr 539.
Salmer 97, nr 106 og 193.

HKH Kronprinsesse Mette-Marit er tilstede på innvielsesgudstjenesten.