Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 11. mai 2001 kl 23.10 Design for framtiden: Stil er en signatur

God design for en bedre framtid

Øko-design innen industriell produktutvikling er et av temaene i dokumentarserien. (Foto: De gode hjelperne A/S)
Øko-design innen industriell produktutvikling er et av temaene i dokumentarserien. (Foto: De gode hjelperne A/S)
Hva er industridesign? Hva har design å si for godt håndverk? Og hva mener vi med øko-design? Disse og andre sider av begrepet design ser vi nærmere på i fire programmer som skal gå på fredager.

Norge er i altfor stor grad en leverandør av råvarer og halvfabrikata. Våre naboland
har derimot satset på å eksportere ferdige varer og produkter, med design som et sentralt element i produktutviklingen. De fire programmene i serien ”Design for framtiden” setter søkelys på designens kår i Norge.

Stor spennvidde
Som vi skal se i første sending, kan design være alt fra kosmetiske fiks-fakserier, til vakkert kunsthåndverk og industridesignede produkter. Design gjelder også i det offentlige rom, der vi snakker om design i gatene, langs veiene og på de åpne plassene.

Industridesign
I sendingene som følger, blir vi med inn i deler av industrien der en satser på bevisst bruk av design i produktutviklingen. Dette er industridesign, der forutsetningen er at produktene masseproduseres. Og vi skal se at designerens ønsker om god form og estetikk kan komme i konflikt med ingeniørens målsetning om en rasjonell produksjonsprosess.

Øko-design
Det nye begrepet øko-design er et av temaene i serien. I siste sending av ”Design for framtiden” ser vi på hva som gjøres for at et produkt settes inn i en mest mulig miljøvennlig ramme. Det skal stilles krav til produksjonsmåten, til at materialet ikke forurenser ved bruk, og ikke minst til produktets gjenvinningspotensiale.

Den vanlige forbruker er seg stadig mer bevisst om at et produkt skal ha en god miljøprofil, og etterspørselen etter slike produkter vil trolig komme til å øke de nærmeste årene.

Produksjon: De Gode Hjelperne A/S, tlf. 33 42 33 60 (Øivind Bratli, Camilla Skjelberg)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilde

Øko-design innen industriell produktutvikling er et av temaene i dokumentarserien. (Foto: De gode hjelperne A/S)