Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 17. april 2005 kl 16.45 Gudstjeneste i Fyllingsdalen kirke i Bergen: Familiegudstjeneste

Fire gudstjenester fra Vestlandet

Kapellan Jan Helge Gram Eggestøl. (Foto: NRK)
Kapellan Jan Helge Gram Eggestøl. (Foto: NRK)
Fire søndager i vår skal vi til Bergen og overvære gudstjenester Fyllingsdalen kirke. 8500 mennesker sokner til menigheten som er aktiv med i lokalmiljøet. Først ut er en familiegudstjeneste der temaet er forvandling.

Fyllingsdalen menighet ligger i den etablerte bydelen Fyllingsdalen i Bergen og er preget av stor aktivitet og en sammensatt befolkning. Kirken med det karakteristiske gule kalottaket ble bygget i 1976 og kan romme inntil 600 mennesker.

Mest kjent er Fyllingsdalen menighet for tilbudet om gratis bryllup. For noen få år tilbake var det nesten ingen som ville gifte seg i denne kirken som har det korteste kirkegulvet i Bergen. Dermed tilbød sokneprest Jarle Veland gratis bryllup og bryllupsfest, og siden har mange par giftet seg i kirken.

Menigheten deler også ut Dristighetsprisen. Sist gikk prisen til miljøforeningen på Krohnegården for deres kamp for å bevare nærmiljøet. Fyllingsdalen menighet har en stor og aktiv speidergruppe, et barnegospelkor, TenSing og et voksenkor. En dag i uken er det åpen barnehage hvor alle barn er velkommen i følge med en voksen.

Gudstjenestene
Søndag 17. april: Familigudstjeneste.
Tema for gudstjenesten er den store forvandlingen som etter kristen tro avsløres i påskens budskap når død blir til liv og mørke til håp. Ved kapellan Jan Helge Gram Eggestøl og med speidere og barnegospel fra Fyllingsdalen. Kantor er Gerd Vågsholm.

Søndag 24. april: Eldregudsjeneste.
Sokneprest Jarle Velands tema for dagen er at sann tro ikke bygger på ytre leveregler, men på å leve sitt liv i tillit og tiltro til Jesus. Kirken skal stå for sannhet i verden, men må aldri glemme å være sannheten tro i kjærlighet. Kantor er Gerd Vågsholm og ellers medvirker Astrid Storaas, sang, Torgeir Storaas, fiolin, Olav Haugen, piano og Anders Daniel Haugen, bass.

Søndag 1. mai: Solidaritetsgudstjeneste.
Sokneprest Jarle Veland taler om at etter kristen tro er både vi og jorden vi lever på skapt av Gud. Han snakker også om at det er vår oppgave å forvalte denne jorden til beste for oss og våre medmennesker - at det medfører et ansvar hvor det kreves mye av den som er gitt mye å forvalte. Med pastor Wang Quintet og Fyllingsdalen TenSing.

Søndag 22. mai: Gudstjeneste.
Kapellan Jan Helge Gram Eggestøl taler i dag om å åpne opp for den store forvandling og la den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig ånd, komme nær med nyskapelse, nåde og kraft. Sydvestkoret synger, og kantor er Gerd Vågsholm.
Egenproduksjon fra Program riks, Hordaland
Prosjektleder: Gunn Aasen, 55 27 57 37/990 34 530