Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 28. august 2005 kl 16.30 Samisk gudstjeneste fra Karasjok kirke

Karasjok nye kirke, Finnmark


Fjernsynet sender samisk gudstjeneste fra Karasjok nye kirke søndag 28. august. Gudstjenesten foregår på samisk, men prekenen tolkes alltid - også i vår gudstjeneste.

Vikarprest Ole F. Kullerud er liturg og predikant. Ellers deltar organist Ivar Iversen og klokker Selma Nedredal som også fungerer som tolk.

Gudstjenesten ble tatt opp sist søndag - søndag 21. august, og da handlet det om den barmhjertige samaritan, om hvem som er min neste. Vikarprest Kullerud er ikke i tvil: Min neste er den jeg til enhver tid møter på livsveien!

Samisk barnedåp

For første gang får vi oppleve samisk barnedåp i en NRK-produsert fjernsynsgudstjeneste. Den tradisjonelle dåpsskjolen er byttet ut med samedrakt. Så besøker vi da også en samisk menighet, en fargerik menighet både hva angår språk og klesdrakt.

Kirken står sterkt i Karasjok. Da freden kom i 1945, var kirken den eneste bygningen som hadde overlevd krigens herjinger. Alt var i ruiner unntatt kirken.

Under krigen ble den brukt som sykestue, og da folk vendte tilbake etter krigen, var det ikke få som overnattet i kirken. Kanskje er det derfor at kirken betyr så mye for så mange. Det er så å si 100 prosent oppslutning når det gjelder dåp og konfirmasjon.

Men denne gamle kirken som ble bygd i 1807, ble for liten - med bare 130 sitteplasser. En ny kirke så dagens lys i 1974. Når tilstøtende saler blir brukt i tilegg til kirkerommet, kan 600 mennesker samles til gudstjeneste. Det er fra denne kirken NRK sender gudstjenesten.

NRK1 kl. 16.30 - 17.00.