Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 14. desember 1999 kl 20.35 Den kalde krigen: Muren faller (1989)

Den kalde krigen: Muren faller (1989) (t

NRK2 tirsdag 14. desember kl 20.35
Den kalde krigen: (23:24) Muren faller 1989

Gorbatsjov tenner lyset i øst

Med Mikhail Gorbatsjov var det kommet nye toner fra Moskva, men den forhatte Muren i Berlin sto fremdeles og sperret for en fredelig sameksistens mellom øst og vest. Likevel var det tydelig for hele verden at Øst- Europa var i ferd med å svikte verdenskommunismens ideologi.
Gorbatsjov møtte både George Bush og den avgående president Ronald Reagan. Den russiske partisjefen trykket hardt på for å få en fundamental fredsprosess i gang, men amerikanerne var fremdeles nokså skeptiske. De var slett ikke overbevist om at de politiske jordskjelv i øst betydde slutt på Den kalde krigen.
I 1989 fortalte Gorbatsjov befolkningene i Øst-Europa at de hadde rett til å bestemme over sin egen fremtid. Spørsmålet var imidlertid om Moskva ville godta ikke- kommunistiske regimer i øst.
Den første prøvestenen på denne utviklingen ble lagt i Ungarn. Landet slet med elendig økonomi, og folk flest var luta lei den sentraliserte kommandoøkonomien. Lederne planla nytt valg mellom forskjellige partier, de opposisjonelle fra 1956 ble rehabilitert og piggtrådsperringene mot Østerrike ble klippet i stykker.
I Polen og Tsjekkoslovakia var kommunistregimene i ferd med å falle fra hverandre. Samme tendenser så man i Øst-Tyskland, det mest erkekonservative pampeveldet i øst. Den eneste som ikke forstod hva som var på gang, var statsleder Erich Honecker. Mens folk strømmet på \"ferie\" over grensene til Ungarn og videre til Østerrike, sto Honeckers Berlinmur der like forhatt og utilnærmelig som før - inntil 9. november 1989. Da revnet også den!

Om serien
Det er Turner Original Production i samarbeid med CNN og Jeremy Isaacs Production som står for den store samtidshistoriske serien. Jeremy Isaacs er for øvrig samme mann som på 70-tallet laget tv- suksessen \"En verden i krig\". Opptak er gjort over store deler av verden.
Fra begge sider av Jernteppet er det gjort en lang rekke intervjuer med topp- politikere, militære sjefer og etterretningsfolk. Dessuten kommer også alminnelige mennesker til orde for å fortelle hvordan de opplevde disse årenes permanente krigstrussel.

NRK2 tirsdag kl 20.35

Amerikansk dokumentarserie i 24 deler
Producer: Jeremy Isaacs, CNN, Turner
Originaltittel: Cold War
Pressekontakt: Anne-Marie Astad tlf. 23 04 98 41