Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 22. april 2012 kl 20.05 Levende landskap

Det norske kulturlandskapet i endring


Denne serien i fem deler forteller om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen. Heldigvis har det begynt å dukke opp grupper av både geiter, sauer og andre ryddekorps.

Så lenge det finnes mennesker, dyr og fugler, trær, planter og andre levende organismer i naturen, vil landskapet skifte ansikt. Særlig gjelder dette jordbrukslandskapet som er blitt til i samspill mellom mennesker og natur, og der bygninger, beitemarker og slåtteenger er viktige natur- og kulturverdier i det moderne samfunnet. Dette er verdier som knytter an til både landskapsestetikk, arkitektur- og landbrukshistorie.

Over 1500 gårdsbruk legges ned
Disse verdiene i kulturlandskapet - i grenselandet mellom natur og kultur - har også høy aktualitet i en verden som trenger økt matproduksjon, og der tap av biologisk mangfold er et alvorlig og påtrengende problem.

Årlig legges ned mellom 1500 og 2000 gårdsbruk i landet vårt. Landet gror igjen - i innmark og utmark. Dyrkbar jord forvandles til krattskog i løpet av få år. Men - det finnes mange gode hjelpere. I det nasjonale forvaltningsapparatet er det gjort utvalg av 22 kulturlandskap som skal få ekstra skjøtsel, og geiter, sauer og andre beitedyr utgjør det aller beste ryddekorps mot gjengroing.

Første program
I det første programmet møter vi folk og dyr i mange deler av landet vårt. De står på for å holde kulturlandskapet åpent og vakkert.


Produsert av Nova Vision AS
Norsk serie i fem deler
Presseansvarlig: Sarah Jordanson Fauske tlf: 41506747
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900