Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 30. november 2003 kl 17.00 Adventsgudsteneste frå Foldnes kyrkje på Sotra

Gudstjenester fra Vestlandet

Foldnes Kyrkje.  (Foto: Tor Åge Thomassen, NRK)
Foldnes Kyrkje. (Foto: Tor Åge Thomassen, NRK)
De fire søndagene i advent blir det overføring av gudstjenestene i Foldnes Kyrkje på Sotra utenfor Bergen.

Ca 8000 mennesker sokner til Foldnes Kyrkje som er en av tre kirker i Fjell prestegjeld. Kirken er ny - grunnsteinen ble lagt 28. mai 2000. 22. april 2001 ble kirken vigslet av biskop Ole D. Hagesæther.

Arkitekt Kolbjørn Jensen har tegnet bygget, Inger Brun har laget altertavlen og døpefonten og prekestolen er laget av Geir Stormoen.

Programmet for de fire gudstjenestene

1. søndag i advent, 30. november 2003
"Jesus kommer med gledesbud. Han roper ut et nådeår fra Herren". Kapellan Terje Aannerød taler. Kantor i Foldnes Kyrkje Vidar Eldholm Olsen spiller piano og Ole Hamre er med på perkusjon. Fjell kulturskulekor synger.

2. søndag i advent, 7. desember 2003
Forventningens adventssøndag hvor Gud letter på fremtidssløret. Hvordan skal vi bruke ventetiden frem mot Jesu gjenkomst? Prost i Fjell, Erling Kopperud taler. Vidar Eldholm Olsen, piano og Johan Sebastian Blum, cello. Koret Sotra Reviderte synger.

3. søndag i advent, 14. desember 2003
Det handler om Gud og om Guds ord. Drevet av Den Hellige Ånd talte menneskene ord fra Gud. Talen er ved kapellan Terje Aannerød. Vidar Eldholm Olsen, piano og Johan Sebastian Blum, cello. 13 år gamle Solveig Mo synger.

4. søndag i advent, 21. desember 2003
"Han skal vokse, jeg skal avta". Kapellan Terje Aannerød taler. Vidar Eldholm Olsen, piano og Ole Hamre, perkusjon. Fjelltrall, elever ved Straume opplæringssenter synger.

Visjoner
Prost Erling Kopperud forteller oss om visjonen for kirken: Kirken og området skal hilse folk velkommen og sammen skape en helhet der folk i alle aldre og ulike funksjonsnivå vil ferdes, trives og kjenne seg hjemme i glede og sorg. I kirkerommet skal det være varme og høytid, et sted for tilbedelse og fellesskap, et sted der himmel og jord møtes.

Da kirken ble bygget, var det et ønske å formidle denne visjonen gjennom kirkebygget. Derfor spiller blåfargen en så sentral rolle. Både når vi kommer inn og når vi går ut av kirken, møter vi en mektig blå vegg som går helt ned til gulvet. Veggen og blåfargen er et bilde på himmelen. Steingulvet med alter, prekestol og døpefont – som vokser opp av gulvet – er med sine gråtoner en kontrast til den dype blåfargen og blir et symbol på at dette møtet mellom himmel og jord skjer her i Guds hus hvor mennesker samles om Ord og sakrament.

Godt besøkt kirke
- Søndagsgudstjenestene er godt besøkt - i 2003 har det hittil vært gjennomsnittlig 270 mennesker i kirken hver søndag, forteller prost Erling Kopperud.

Annenhver tirsdag er det KM Kluzz i kirken. Det er en samling for hele familien i regi av KFUM og KFUK. Foreldre og besteforeldre kan hygge seg i kaféen mens barna fra 4 år og oppover er med på diverse aktiviteter. Ungdom fra menigheten har såkalt Tremor Night i kirken hver torsdag, og ut fra dette miljøet er det nå stiftet et ungdomskor.

Egenprodusert gudstjeneste fra Program riks
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53 / 907 75 758