Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

Hitler: Diktatoren (ttv)

NRK1 mandag 26. april kl 20.10
Hitler (2:6) Diktatoren

Despotens absolutte makt

Den store tyske Hitler-serien fortsetter i kveld på NRK1 med en analyse av hvordan despoten faktisk kunne samle all makt i egne hender. Aldri før hadde så mye diktatorisk makt vært gitt en fører.
Den daglige styringen av nazistatens anliggender ble riktig nok overlatt til en gruppe ambisiøse kampfeller, men det var aldri tvil om hvem som var sjef i Det tredje riket. Det diktatoriske prinsipp, splitt og hersk, kom aldri så tydelig til uttrykk som nettopp på Hitlers avsindige vei mot enevelde.
Han skapte kaos før han slo til med ensrettet maktbrynde. Det var han som definerte målene for nazistenes storhetsvanvidd, og det var hans retorikk som beveget de tyske masser mot stupet.
Naturligvis var Weimar- republikkens skakkkjørte politiske system en forutsetning for Hitlers suksess. Da nazistene grep makten i 1933, var Tyskland fremdeles i en uhyre vanskelig situasjon etter verdenskrigen. Dessuten var republikkens politiske opposisjon i sørgelig svak forfatning. Da Hitler i 1938 utnevnte seg selv også som øverstkommanderende for den tyske militærmakt, var det ikke lenger noen tvil, han var blitt eneveldig diktator.

Om serien
I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om Hitler. Han må være historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. Allikevel har ikke Hitler vært gjenstand for full tv-belysning før nå.
Det er åpningen av hemmeligholdte arkiver som har gjort det mulig å skape et Hitler-portrett med nytt innhold. Dessuten har historikerne i dag fått såpass avstand til Hitlers nazitiden at de kan studere Hitler og hans samtid med kjøligere klarsyn enn før.
Ikke dermed sagt at man har funnet noen forsonende karaktertrekk ved denne folkeforfører, utpresser, samvittighetsløse hærfører og gudsjammerlig kjedelige privatmann.
Mye av filmstoffet omkring Hitler ble produsert for propagandaformål. Dette løgnaktige stoffet blir i serien stilt opp mot innslag som forteller den tragiske og smertefulle sannhet. Vitnesbyrd fra Hitlers samtidige hører også med i en slik portrettserie. Men - programskaperne har prøvd å unngå uttalelser fra nazitidens prominenser. De har latt seg høre så ofte før. I stedet har man funnet frem til hva mannen i gata opplevde under Hitlers avsindige maktutøvelse.

NRK1 mandag kl 20.10

Bilder (via Scanpix, Data-tv/Internett)
Hitler er trolig historiens mest gjennomanalyserte skikkelse. I løpet av de siste 50 årene har det vært skrevet 120 000 bøker og artikler om den tyske diktatoren.

NRK1 sender i kveld annen del av en unik dokumentarserie om Adolf Hitler.

Tysk dokumentarserie
Produksjon: ZDF
Originaltittel: Hitler
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, 223 04 81 23