Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 15. april 2007 kl 17.30 Åpen himmel: Se, Herren lever

Åpen himmel

Trondheim frikirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
Trondheim frikirke (foto: NRK / Helge Helgheim).
Fra Trondheim frikirke.

Tema: "Se, Herren lever!"

Gla’sang
etter påske fra Trondheim Frikirke der menigheten gleder seg over Jesu oppstandelse.

Ungdommer dramatiserer det som skjedde ved Jesu grav.

Pastor Thomas Bjerkholt binder det hele sammen.

Se hjemmesida til Trondheim frikirke

Om menigheten
Menighetens hovedsamling er gudstjenesten søndag formiddag. Vår søndagsskole, Noahs Ark, begynner ca. 30 minutter inn i gudstjenesten, og varer normalt til gudstjenesten er slutt.

Alle gudstjenester holdes i kirken på Moholt. Adressen er Brøsetveien 145a, ca. 300 m nord for Strinda (Moholt) kirke.

30-årig historie
Trondheim Frikirke ble stiftet i januar 1974 og feiret sitt 30-årsjubileum i 2004. Det var 20 voksne som startet menigheten. Denne gruppen besto i hovedsak av frikirkefolk fra Mosvik og andre steder i Nord-Trøndelag, samt av studenter med frikirkebakgrunn sørfra.

De første årene holdt menigheten til i leide lokaler i Kjøpmannsgata, men i 1976 etablerte man seg i Sunnlandsvegen 30. Her hadde menigheten fått kjøpt en nedlagt butikk som ble ombygd til kirke. Fra 1988 til 2002 ble menighetens gudstjeneste holdt i leide lokaler ved Kristen Videregående skole på Tiller. 28. april 2002 ble menighetens nåværende kirke innviet.

Pastorer i menigheten
Thomas Bjerkholt (foto: NRK / Helge Helgheim).
Thomas Bjerkholt (foto: NRK / Helge Helgheim).
Menighetens første forstander var Arnfinn Løyning. Han virket fra 1976 til 1982. Thomas Bjerkholt ble ny forstander i 1982, og i 1993 ble Bjørn K. Jellestad menighetens pastor 2. Begge disse er fortsatt menighetens pastorer.

Trondheim Frikirke har i alle år hatt en jevn vekst og teller i dag til sammen 460 medlemmer.

Vennskapsmenigheter
Trondheim Frikirke er vennskapsmenighet med menigheten Lubov Christova i Nikolajev, Ukraina.

Menigheten støtter også St. Thomas School i Gujarat, India. Denne skolen drives av den indiske misjonsorganisasjonen Friends Missionary Prayer Band.


LENKER
  • Se hjemmesida til Trondheim frikirke