Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 7. juli 2003 kl 22.00 Dok1: Pest over Europa

Pest og død

Sars har satt skrekk i folk verden rundt – i Dok1 ser vi på årsakene til og utviklingen av svartedauden som herjet Europa i 400 år. (Ill.: DR TV)
Sars har satt skrekk i folk verden rundt – i Dok1 ser vi på årsakene til og utviklingen av svartedauden som herjet Europa i 400 år. (Ill.: DR TV)
Dok1 sender to danske programmer om en periode i Europas historie da massedøden var en del av hverdagen, og mennesker og samfunn forandret seg.

I løpet av de siste tusen år finnes det ikke noen enkel historisk begivenhet som har medført så store forandringer for samfunn og mennesker som sykdommen vi kjenner under navnet pest.

400 års forbannelse
Det første anslag av den store pesten kjenner vi i dag under betegnelsen svartedauden. Først varte den i flere år, og siden slo den til igjen og igjen, nedslag på nedslag som krevde millioner og atter millioner av menneskeliv. Gjennom 400 år herjet svartedauden det europeiske kontinent.

Denne og neste uke ser Dok1 på svartedauden fra to vinkler. Først slik vi kjenner den gjennom 400 år, ut fra den nyeste vitenskapelige forskningen på området. Deretter ut fra
samfunns- og kulturhistorien, med fokus på de endringer som pesten medførte på kort og lang sikt.

Gjennom bilde- og arkivmateriale beveger programmet seg til de steder i Europa der man vet at pesten rammet. En rekke europeiske forskere deltar i sendingene.

Innkjøpt dansk dokumentar
Originaltittel: Pesten (2003)
Produsent: Mads Baastrup
Produksjon: DR TV i samproduksjon med SVT
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57