Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 25. januar 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 tirsdag 25. januar kl 19.30

Schrödingers katt

Aktiv lysprioritering for busser og trikker

Et system for aktiv lysprioritering prøves nå ut i Trondheim. Det vil lette framkommeligheten for kollektivtrafikken i framtiden.

Avansert elektronikk basert på teknologien som allerede finnes i det såkalte Køfri- systemet, kan nyttiggjøres for å lette framkommeligheten for kollektivtrafikken i framtiden. I Trondheim utprøves det nå et system for aktiv lysprioritering for busser og trikker. Blant annet innebærer systemet at busser som er forsinket og har mange passasjerer ombord, får grønt lys umiddelbart i hvert lyskryss.

I \"Schrødingers katt\" i kveld får vi blant annet vite mer om hvordan elektronikken kan gjøre det annerledes å være morgentrøtt busspassasjer i framtiden.

Reporter er Bjørn Stuevold.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Billedtekst
Et system for aktiv lysprioritering prøves nå ut i Trondheim. Det vil lette framkommeligheten for kollektivtrafikken i framtiden.


Egenprodusert fra Forskningsredaksjonen, NRK Sør- Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt Fjernsynets Informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123