Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 29. januar 2003 kl 21.30 Faktor: Faktor: Flyktning - liksom

Å leve som flyktninger

Vibeke Mohn Herberg og Camilla Lien Johansen  ransakes i rollespillet
Vibeke Mohn Herberg og Camilla Lien Johansen ransakes i rollespillet "På flukt". (NRK-foto)
Hva skjer når norske fjorten- og femtenåringer må leve som flyktninger? I ukas ”Faktor” følger vi blant annet 14 årige Vibeke Mohn Herberg og hennes ”familie” i rollespillet ”På Flukt”. Vibeke er borgerlig konfirmant og deltar i rollespillet som en del av konfirmasjonsforberedelsene.

”På Flukt” er en forenklet, men realistisk opplevelse av de problemene flyktninger utsettes for. Spillet er utarbeidet og iscenesatt av Røde Kors som et tiltak mot fremmedfrykt og rasisme. Det varer i ett døgn, og deltakerne må slite med blant annet byråkrati, sult, trakassering, søvnmangel og utrygghet.

Vanskelig å takle
Urettferdig behandling er vanskelig å takle, og det skal ikke så mye motstand til før ressurssterke norske ungdommer begynner å tøye begrepene "riktig og galt".

”De har tatt mye fra oss. Så da kan vi ta fra dem”, sier Vibeke etter å ha stjålet penger og nødvendige papirer. ”Jeg skal aldri bli flyktning, ass” sier Isac etter at sekken hans er endevendt og CD-spilleren er tatt ifra ham.

Menneskerettighetene
Spillet foregår på og omkring Ringerike Folkehøgskole. Vakter og byråkrater spilles av elever fra skolen samt Røde Kors-medarbeidere.

”På flukt” er et av satsningsområdene i Norges Røde Kors' arbeid for å fremme menneskerettigheter.

Ane Heber og Cecilie Bugge har fulgt Vibeke og hennes familie tett gjennom hele rollespillet i denne utgaven av ”Faktor”.

Om ”Faktor”
”Faktor” er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker ”Faktor” å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Programskaper: Arne Egil Tønset
Prosjektleder: Kjell Jarle Høyheim
Pressekontakt: Eirin Grytbakk , tlf 23 04 86 96

Foto, reaserch: Ane Heber
Foto, redigering, regi: Cecilie Bugge
Prosjektleder faktor: Cathrine Wik
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf. 23 04 72 36