Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 17. april 2013 kl 20.15 Folk: Den store kjærligheten

Til døden skiller dem ad


Edith og Svenn Randa har bodd i Pasvikdalen på grensen mot Russland og Finland i hele sitt liv. De elsker dalen, den finsk/kvenske kulturen – og hverandre.

70-årige Edith og 73-årige Svenn driver fortsatt campingplassen sin midt i dette eldste flerkulturelle området i Norge som Pasvikdalen er. Campingplassen ligger i Vaggetem i Øvre Pasvik, der paret forsøker å holde på så mange som mulig av tradisjonene de har arvet fra sine flerkulturelle forfedre.

Store endringer
I perioder oppfordret norske myndigheter folk sørfra til å flytte hit, men i dag er området preget av avfolking.

En gang var det et grenseløst område der skoltesamene flyttet mellom sine sesongboplasser. Først i 1826 kom grensen som delte området mellom Norge og Russland. Siden da har befolkningen måtte leve med store forandringer både i grenseforholdene og i naturen i dalen. De har opplevd åpne og lukkede grenser, at nabolandet har skiftet fra Russland til Sovjet, til Finland, til Sovjet og så til Russland igjen.

Kontaktpersoner:
Produsent Anstein Mikkelsen, Siivet AS, 455 04 164
Redaktør i Folk, Oddbjørn Rosnes, 478 15 458
Annen kontaktinfo for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900