Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 28. april 2002 kl 17.05 Dilemma

Avgjør asylsøkernes skjebne

Kaja Kjerschow (t.h.), saksbehandler i Utlendingsdirektoratet, og programleder Eva Westvik. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)
Kaja Kjerschow (t.h.), saksbehandler i Utlendingsdirektoratet, og programleder Eva Westvik. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)
Som saksbehandler i Utlendingsdirektoratet er Kaja Kjerschow blant dem som bestemmer om en asylsøker skal få bli i Norge eller sendes tilbake til hjemlandet. Hvilke dilemmaer møter Kaja når hun skal avgjøre andres skjebne?

Kaja Kjerschow, en ung kvinne oppvokst i et av verdens tryggeste land, møter asylsøkerne ansikt til ansikt. Hun intervjuer dem og hører på livshistorier om krig, fattigdom og fortvilelse. Deretter må hun vurdere om mennesket hun har foran seg oppfyller kravene til asyl i Norge.

Hvert år er det flere hundre asylsøkere som møter Kaja for å få avgjort hvor de skal leve i framtiden. I programmet forteller hun om hvordan det oppleves å ha et slikt ansvar og hvilke vurderinger hun må gjøre.

Vi får også være med når Kaja skal bestemme skjebnen til en albansk familie fra Kosovo og to sigøynerkvinner fra Tsjekkia.

Programmet er tidligere sendt 2.12.01.

Om serien
Noen mennesker er satt til å ta skjebnesvangre og kanskje omstridte valg som får store konsekvenser for andre enn dem selv. Når de blir konfrontert med sine avgjørelser i media, hindrer taushetsplikten dem ofte i å forklare hvorfor utfallet ble som det ble.

I serien ”Dilemma” gir programleder Eva Westvik oss et innblikk i hverdagen til mennesker som i kraft av sitt yrke må gå inn i vanskelige valgsituasjoner og beslutningsprosesser. Daglig må de ta avgjørelser som krever vanskelige etiske vurderinger, og som griper dramatisk inn i andre menneskers liv.

I de seks programmene møter vi en barnevernsbyråkrat, en forsvarsadvokat som forsvarer rasister og seksualforbrytere, en saksbehandler som arbeider med asylsøknader, politifolk som må avgjøre når leteaksjoner etter savnede skal avsluttes, en fabrikksjef som må si opp sine ansatte og sambygdinger og en prematuroverlege.

Egenprodusert dokumentarserie fra Faktaavdelingen
Program 3 av 6
Programleder: Eva Westvik
Prosjektleder: Marion Klaseie
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 (951 00 299)


Bilde
1. og 2. Kaja Kjerschow (t.h.), saksbehandler i Utlendingsdirektoratet, og programleder Eva Westvik. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)


LENKER
  • Les mer om program 3