Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. februar 2008 kl 21.30 Bak lukkede dører: Luftens agenter

Milliardspillet rundt jagerflyene

Tre tilbydere kjemper intenst om å vinne kontrakten om Norges innkjøp av jagerfly, en kontrakt til verdi av opptil 140 milliarder.

Program to i dokumentarserien "Bak lukkede dører" handler om milliardspillet rundt Norges innkjøp av jagerfly, der amerikanske JSF, europeiske Eurofighter og svenske JAS Gripen kjemper om å få levere nye jagerfly til Norge til en verdi av opptil 140 milliarder kroner.

Eurofighter trakk seg fra konkurransen før jul, og bakgrunnen for dette kommer fram i programmet.

Filmen følger konkurransen, milliardkampen mellom de tre tilbyderne, og ikke minst beslutningsgangen og prosessen internt i Forsvarsdepartementet, slik den aldri før har vært vist frem.

NRKs journalister arbeider bak lukkede dører på en måte som viser avslørende opptak av hva som egentlig har foregått i kulissene.

Om serien
I "Bak lukkede dører" får seerne et helt unikt innblikk i lukkede prosesser på toppen i det norske samfunnet.

"Vi har kommet bak de lukkede dører og avslører hva som egentlig foregår i kulissene og på bakrommene når viktige spørsmål avgjøres," sier Morten Møller Warmedal, prosjektleder og redaktør..

Filmene har en helt uvanlig nærhet til hovedaktørene, i det NRK fikk lov til å følge med fra innsiden og filme viktige møter og interne prosesser som journalister vanligvis aldri får delta på. Denne åpenheten har gitt et helt ekstraordinært resultat. I tillegg har redaksjonen benyttet tradisjonelle undersøkende metoder og hentet inn informasjon fra et utall kilder.

Makt, påvirkning og PR
Kombinasjonen av tilstedeværelse og tilgang på hovedpersonene, tradisjonell gravejournalistikk og analyse over lang tid har gitt svært severdige resultater. Det fokuseres på makt, påvirkning, PR og hvordan beslutninger fattes i avgjørende spørsmål, med vekt på å vise frem det publikum vanligvis ikke får se, nemlig hvordan skjult lobby og nettverksjobbing faktisk fører til resultater.

Tett samarbeid med frie tøyler
Samarbeidet mellom NRK og aktørene har vært åpent og godt, og NRK har i noen tilfeller undertegnet avtaler med hovedaktørene – slik som styret i Norges idrettsforbund/Norges olympiske komité i OL-saken, og med Høyres ledelse i saken om Erna Solberg. "Det eneste vi har gitt avkall på å styre er publiseringstidspunktet, i det vi har akseptert at alle filmene først ville bli vist etter at prosessene vi fulgte var avsluttet. Unntaket er jagerflyfilmen, der det ennå ikke er tatt en beslutning om hvilke jagerfly Norge kjøper," sier Møller Warmedal.

Egenprodusert dokumentarserie fra NRK Fakta (2007/2008)
Prosjektleder og redaktør: Morten Møller Warmedal: 90164642
Programansvarlig/VJ Elisabeth Tøtte Hansen: 91862772
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no
Blir også sendt onsdag 27. februar.