Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 12. april 2001 kl 20.10 Livet mellom husene

Livet mellom husene (t)


NRK2 torsdag 12. april kl 20.10
Livet mellom husene

Samspillet mellom arkitektur og mennesker

- I byene oppsøker vi bestemte steder om og om igjen, fordi de har en nesten magisk tiltrekningskraft på oss. Men det finnes også steder der vi ikke oppholder oss lenger enn høyst nødvendig. Disse faktorene er ikke tilfeldig, sier den danske arkitekten og byplanleggeren Jan Gehl. Kveldens nordiske dokumentar ser nærmere på samspillet mellom arkitektur og mennesker i Norden.

Det handler om hvordan arkitektur påvirker vår adferd i byer på godt og vondt, noe Jan Gehl har studert i en menneskealder. Til daglig underviser han på Det Kongelige Danske Akademi\'s Arkitektskole. Han har beskjeftiget seg med byplanlegging siden 70-årene. Han er også rådgiver på dette området i USA, Canada, Norge, Sverige, Skottland, Australia, Italia, Spania og Tyskland.

I filmen tar han oss med til flere nordiske byer, blant annet København, Stockholm, Helsinki, Oslo og Reykjavik, der han forteller om hvorfor noen byrom inviterer til opphold, mens andre virker frastøtende på oss.

Byrom, sanser og kropp
Det handler ikke om at noe er vakkert eller stygt, men om byrommet passer til våre sanser og kropp. Det handler om vår måte å bevege oss på og om vårt sanseapparat - å se, høre, snakke og føle.

Vi får også vite hvordan byer kan påvirke klimaet. De gamle, tradisjonelle nordiske byene er bygget i overensstemmelse med det nordiske klimaet. Noen av disse stedene kan man sammenligne med klimaet i sydtyske byer. Omvendt viser det seg at ny, meget høy bebyggelse skaper et kaldt klima i området. Derfor ser man sjelden mennesker der.

Men byene blir ikke bare vurdert i forhold til menneskets biologiske forutsetninger. Filmen ser også på menneskets sosiale behov for å være sammen med andre.

NRK2 torsdag kl 20.10
Blir også sendt søndag (NRK1)

Nordisk dokumentar ved DR TV, SVT, YLE i samarbeid med NRK og RUV (Island)
Regi: Lars Mortensen
Pressekontakter: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no og Gunilla Gaarder, tlf. 23049364, gunilla.gaarder@nrk.no

Bilde
Kveldens nordiske dokumentar handler om hvordan arkitektur påvirker mennesker og deres adferd på godt og vondt. Byplanlegger Jan Gehl forteller oss om samspillet mellom arkitektur og mennesker i Norden. (Foto: Per Morten Abrahamsen).