Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 fredag 9. april 2004 kl 16.50 Markuspasjonen

Ukjent Bach-verk i unik versjon

Skuespiller Svein Tindberg og Norsk Barokkorkester framfører den ukjente Markuspasjonen av Johann Sebastian Bach i Jakob kirke i Oslo. (Foto: Tor Jarild, Aftenposten)
Skuespiller Svein Tindberg og Norsk Barokkorkester framfører den ukjente Markuspasjonen av Johann Sebastian Bach i Jakob kirke i Oslo. (Foto: Tor Jarild, Aftenposten)
I et opptak fra kulturkirken Jacob byr skuespilleren Svein Tindberg og Norsk Barokkorkester på Bachs ukjente Markuspasjon. Verket gikk tapt hos forleggeren etter komponistens død og var glemt helt fram til nyere tid.

Svein Tindberg gjorde stor lykke med sin enmannsforestilling "Evangeliet etter Markus" ved Det Norske Teatret i 1995. I påsken i 2002 stod han på scenen i Jacob kirke i Oslo som fortellende evangelist sammen med Norsk Barokkorkester og kor. I opptak herfra får vi i sin helhet oppleve det som ble en slags internasjonal urpremiere på Johann Sebastian Bachs nyoppdagede Markuspasjon.

Rekonstruksjon
Markuspasjonen er en av tre pasjoner fra Johann Sebastian Bachs hånd. Til forskjell fra de kjente og kjære Johannes- og Mattheuspasjonene, gikk denne tapt hos forleggeren noen år etter Bachs død i 1750, og bare librettoen var igjen.

Først i løpet av de siste 30 år er verket blitt rekonstruert, og det er aldri tidligere blitt framført i en så komplett versjon som under begivenheten i kulturkirken Jacob. Verket vi får høre er resultat av et nitid detektivarbeid, orkestrert med to gamber, to lutter, to fioliner, cello og kontrabass – en besetning som bidrar til et helt spesielt klangbilde.

Bachs opprinnelige verk inneholdt handlingsbærende resitativer som er gått tapt. I den norske versjonen er dette "tomrommet" erstattet med Svein Tindbergs intense framføring av påskerelaterte tekster fra Markusevangeliet. Slik fortelles pasjonshistorien på en levende måte, på et språk publikum forstår.

Norsk Barokkorkester
Norsk Barokkorkester ble stiftet i 1988 og har siden vært Norges referanseorkester på tidlig musikk framført på originalinstrumenter. Det består av musikere fra institusjonsorkestre over hele landet, samt landsdelsmusikere og frilansere med virke over hele Norge og verden for øvrig.

Gjennom opptredener ved flere av de mest prestisjetunge konserthus og festivaler i hele Europa, har orkestret oppnådd et renommé som et orkester av meget høy klasse. Norsk Barokkorkester har også utgitt en rekke CD-er, deriblant Markus-pasjonen med Svein Tindberg.

Egenproduksjon fra Kulturavdelingen - opptak fra kulturkirken Jacob
Johann Sebastian Bachs verk framført av Norsk Barokkorkester og kor
Resitasjon: Svein Tindberg
Regi: Erik Conders
Prosjektleder: Anne Røthing
Pressekontakt: Helene Amlie, 23 04 77 51 / 95 10 02 99