Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 12. april 2011 kl 19.45 Ut i naturen: Oslofjordens hemmeligheter

På tur på Oslofjorden


Oslofjorden er Norges tettest befolkede fjord. Likevel gjemmer det seg sensasjonelle hemmeligheter i fjorden som de færreste er klar over.


Oslofjorden er et eldorado for alle som bor ved fjorden, og alle som besøker den. Sommerstid yrer det av båtliv, badegjester, sportsfiskere og surfere. Sommeren er også hekketid for måker, terner, skarv og ærfugl, og yngletid for steinkobbe. Men mye er forandret siden den gang programskaper Ulf Myrvold vokste opp ved Oslofjorden.

Fiske
På midten av forrige århundre var Oslofjorden en av de mest fiskerike fjordene i landet. Store mengder sild gikk inn i fjorden for å gyte. Da silda forsvant, tok brislingfiske over. Fiskebåtene strømmet til Oslofjorden helt fra Vestlandet for å øse opp av fjordens rikdom. Mer enn tjue hermetikkfabrikker var i produksjon langs fjorden, vesentlig basert på brislingfisket. Men kanskje ble det fisket for hardt for brislingbestanden gikk kraftig tilbake. Og hva skjer med større fisk, som torsken, når småfisken den lever av forsvinner?

Nye arter
Noen arter, som oter, ble utryddet fra Oslofjorden i forrige århundre og har aldri kommet tilbake. Det ble også gjort iherdige forsøk på å utrydde selen - en fisker kunne få utbetalt ei hel årslønn i skuddpremie for en død sel. Kanskje ikke så rart at alle metoder ble tatt i bruk. Helt borte ble selen aldri, men den dag i dag er den et sjeldent syn i indre deler av fjorden.

Noen arter har også dukket opp som ikke fantes i fjorden for femti år siden. Tusenvis av knoppsvanepar hekker langs fjorden, og det har dukket opp mengder av skarv. Hvor kommer den fra, og hvor har de reirene sine?

Og kanskje får vi møte andre arter som ikke har vært å se i Oslofjorden på mer enn hundre år....

Egenproduksjon (2011)
Produsent: Bjørg Langeland
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900