Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 16. mars 2003 kl 18.30 Newton

Fra tømmer til papir

Unni Eikeseth og papirmasseforsker Kristin Siverud studerer papirmasse i en arkformer.(NRK-foto)
Unni Eikeseth og papirmasseforsker Kristin Siverud studerer papirmasse i en arkformer.(NRK-foto)
I kveld tar Unni Eikeseth deg med til en papirfabrikk for å se hvordan papir blir laget. Du får følge en tømmerstokk som er merket fra den kommer inn i fabrikken til den kommer ut som papir.

Kineserne fant opp papiret for 2000 år siden. Den gangen blandet de plante og vekstfiber med vann og laget en grøt av det. Deretter tok de grøten på en nettingduk og tørket og presset den til det ble papir.

Bagdad
Det var arabere fra Bagdad som i år 750 klarte å lure til seg papiroppskriften fra kineserne, og de videreutviklet teknikken. Dermed kunne man bruke tøyrester til å lage papir også. Seinere fant man ut at det også gikk an å bruke pergament, skinn fra dyr til å skrive og tegne på. For å lage en bibel av pergament trengte man skinn fra 300 sauer! Da er det nok lettere å bruke tømmer fra trær som råstoff.

Papir av tømmer
Rundt 1850 oppdaget noen at det gikk å lage papir av tømmer, og siden vi i Norge har mye skog, ble det etter hvert bygget papirfabrikker her i landet. I dag lages det 2 millioner tonn papir i året og mange aviser i inn- og utland trykkes på papir laget i Norge. Unni besøker en slik fabrikk i kveldens sending.


Produsert for NRK1 av Program RIKS, Trondheim
Programleder: Unni Eikeseth
Prosjektleder: Sigrid Gjellan
Presse: Erik Bull , tlf 73881661