Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 25. desember 2005 kl 20.15 Konger for Norge: Politikk og familieliv

Urolig tid

Kronprins Olav og resten av kongefamilien måtte forberede seg på krig. Foto: NRK
Kronprins Olav og resten av kongefamilien måtte forberede seg på krig. Foto: NRK
Vi er kommet til perioden 1918-1940, en tid preget av revolusjonære krefter. Flere europeiske fyrstehus ble styrtet, og i Norge jobbet det mektige Arbeiderpartiet for å avskaffe monarkiet. Men kong Haakon valgte en forsonende og inkluderende linje – og reddet dermed kongehuset.

Utover 1920-tallet oppstod det hyppige konflikter i arbeidslivet, streiker og uroligheter førte til at den ene regjeringen avløste den andre. Mange andre kongehus i Europa valgte en konservativ linje i den politiske kampen som pågikk. Vår egen kong Haakon gikk inn for en mer inkluderende linje.

Under en regjeringskrise i 1928 innkalte han Arbeiderpartiets leder og ba ham stifte regjering siden partiet var det største på Stortinget. Kongens utspill vakte irritasjon blant de andre partiene, men mildnet uten tvil klimaet mellom Arbeiderpartiet og kongemakten.

Da Arbeiderpartiet dannet regjering i 1935 med Johan Nygaardsvold som statsminister, var forholdet til kongehuset langt fredeligere enn på 20-tallet.

Familieliv
Et lykkelig kronprinspar hadde flyttet inn på Skaugum i 1930, men på forsommeren det året brant Skaugum helt ned. Det var dramatisk for kronprinsparet, som ventet sitt første barn tre uker senere. For kronprinsesse Märtha var brannen et sjokk, men heldigvis gikk alt bra, og prinsesse Ragnhild kom til verden på Slottet 3 uker senere.

I 1933 sto det nye Skaugum ferdig og kronprinsparet kunne flytte inn med prinsessene Ragnhild og Astrid. Astrid kan fortelle om lykkelig familieliv på Skaugum med jevnlige besøk av besteforeldrene. I 1937 kom så endelig arveprinsen, Harald.

Under sitt årlige besøk på Appelton House på Sandringham i 1938, ble dronning Maud syk og døde. Kong Haakon tok dette veldig tungt. Han hadde også andre bekymringer. En aggressiv Adolf Hiltler rustet opp og begynte å innlemme nye landområder under Tyskland.

Arbeiderpartiet ønsket ikke å satse på et styrket forsvar. Kong Haakon syntes dette var en svært risikabel politikk. Dessverre innså regjeringen altfor sent at kong Haakon hadde hatt rett. Tyskerne var på vei mot et dårlig forberedt Norge.

I dette programmet medvirker H.K.H. Prinsesse Astrid, Stein Ørnhøi, Lars-Roar Langslet, Kåre Willoch og Jo Benkow. I arkivopptak ser vi H.M. Kong Olav og Grev Flemming af Rosenborg.

Om serien
Historien om Norges kongehus utspiller seg gjennom elleve programmer fremover. Konger for Norge starter novemberdagen 1905 da danske prins Carl satte sin fot i Christiania med sin hustru Maud, og tar oss med frem til vårt moderne kongehus med frigjorte og moderne tronfølgere som har valgt ektefeller fra folket. Intervjuene er gjort av Anne Grosvold og kommentarene blir lest av Christian Borch.

Egenprodusert dokumentarserie
NRK Underholdning, 2005
Prosjektleder: Anne Torjusson Diesen, 23 04 78 01
Intervjuer: Anne Grosvold
Kommentarer: Christian Borch
Pressekontakt: Sidsel Aarsnes Linden, 23 04 98 41