Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. november 2004 kl 20.25 Brennpunkt: Forbrytelse og straff

Frustrasjon blant fengselsansatte

Kriminaliteten i Norge er blitt råere. Er fengselssystemet rustet til å møte den nye virkeligheten? Ansatte er frustrert over den håpløse situasjonen, og uttaler seg i kveldens Brennpunkt.

Det skjedde noe i Norge etter Stavanger-ranet. Vi våknet opp til en ny og mer brutal virkelighet som rystet både politikere og vanlige folk. - De nye gjengene som har etablert seg, opererer sin virksomhet nesten som militæravdelinger, sier en av kildene Brennpunkt har snakket med.

Brennpunkt har møtt et fengselsvesen preget av frustrasjon og frykt for gapet mellom brutaliseringen av de kriminelle miljøene og mangel på oppgradering av fengslenes ressurser.

- Justisministeren har vært veldig klar på at han vil bekjempe organisert kriminalitet i Norge, og han har tilført ressurser og presset veldig på i etterforskningsledd, i påtaleledd og i og for seg på domstolene. Men hans interesse for organisert kriminalitet slutter når fengselsporten slår igjen, sier Tore Leirfall, tillitsvalgt i Ullersmo Fengsel.

- Vi har verken fått tilført kompetanse eller midler til å jobbe med organiserte kriminelle når de først har kommet i fengsel, utover det vi har i forhold til vanlige kriminelle, sier han.

I år etter år har fengselsvesenet vært lojalt overfor sine nærmeste foresatte. Men i frustrasjon over den prekære situasjonen de føler de befinner seg i, sier nå både fengselsdirektører og tillitsvalgte fra om forhold de mener uegnet til å håndtere de organiserte kriminelle bak murene.


Egenproduksjon fra NRK Fakta
Programansvarlig: Kristin Rosenløw Eeg , tlf 91387107,

Redaktør: Morten Møller Warmedal, tlf 90164642,