Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 8. desember 2003 kl 23.10 Dok1: Den angrende dommeren

Uskyldig i sex-overgrep mot barn

Lagdommer Trygve Lange-Nielsen arbeider for frikjennelse av feilaktig sex-dømte
Lagdommer Trygve Lange-Nielsen arbeider for frikjennelse av feilaktig sex-dømte
Fordi det er et så følsomt område, og ikke minst fordi det her råder faglig strid, kan sannheten om påståtte seksuelle overgrep mot barn være vanskelig å fastslå i en rettssal. Som dommer i lagmannsretten dømte Trygve Lange-Nielsen folk for seksuelle overgrep, noen også for overgrep de ikke har begått. Nå arbeider han for å få frikjent de han mener er uskyldig dømt.

Trygve Lange-Nielsen var dommer i Eidsivating lagmannsrett i mange år. Flere av dem han dømte, var tiltalt for seksuelle overgrep mot mindreårige. En av disse dommene hadde Lange Nielsen tvilt sterkt på i flere år. For tre år siden begynte han å arbeide med å få mannen frikjent.

Uskyldig dømte
Men det er ikke bare denne dommen Lange Nielsen mener må være helt feil. Den tidligere lagmannen, som nå er 83 år, arbeider i dag med å få frikjent en rekke personer han mener er uskyldig dømt for seksuelle overgrep mot barn. Hittil har han fått frikjent fem menn og en kvinne.

Mistenkeliggjøring
I denne filmen møter vi flere av Lange-Nielsens klienter og følger deres kamp for å bli frikjent. En av dem forteller om hvordan han under rettsaken der han ble dømt, ble mistenkeliggjort for selv den minste ting:

- At jeg holdt datteren min under bleia når jeg løftet henne ble mistenkeliggjort, og at jeg ga henne et tørt kyss på munnen.

Konstruerte avhør
Vi møter også en av jentene som, da hun ble avhørt som seksåring, opplevde at hun ikke ble trodd da hun sa at stefaren ikke hadde gjort henne noe. I det som er et skrekkeksempel på et avhør av en liten pike, blir ordene lagt i munnen på jenta som over tyve ganger i avhøret sier at det ikke har skjedd noe.

Ingen tvil til gode?
Grunnen til at Lange-Nielsen har begynt å tvile på en rekke dommer fra slutten av 1980 og begynnelsen av 1990 tallet, er at bevisene i mange av disse sakene kan vise seg å være helt feilaktige. Lange Nielsen har gravd seg igjennom domsprotokollene i mange lag-sogn og funnet en rekke dommer som han mener er avsagt på feil grunnlag.

- Det er noen som har kritisert meg for at jeg gjør dette arbeidet. Men det kan jeg ikke forstå at det skal være grunn til. Hvis jeg har funnet en nøkkel til å få dem som er uskyldig dømt, frikjent, kan jeg ikke forstå at man kan kritisere meg for det.

Akerklinikken
Nøkkelen til arbeidet er en oppdagelse Lange-Nielsen gjorde da han studerte sakkyndiges uttalelser fra Akerklinikken. Den var et nasjonalt senter for barn som var utsatt for seksuelle overgrep. På denne klinikken satt den fremste ekspertisen i landet og leverte uttalelser som dannet grunnlaget for rettssaker over hele landet.

Faglig strid
Legene på Akerklinikken fant spor etter seksuelle overgrep på mellom 30 – 40 prosent av alle barna de undersøkte. Men da det kom ny overlege på klinikken, gikk dette tallet ned til nesten null. I klartekst betydde dette at det måtte være noe avgjørende feil i måten de tidligere medisinske ekspertene hadde vurdert bevisene på.

Og at mange av de dømte kan være uskyldige.

Egenproduksjon
Manus og regi: Arild Aspøy, tlf. 2304 2544, mob. 9053 5292
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57