Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 14. desember 2008 kl 11.03 Gudstjenesten: Gudstjeneste frå Vangskyrkja på Voss, Hordaland

Vangskyrkja på Voss

Vangskyrkja på Voss (foto: NRK).
Vangskyrkja på Voss (foto: NRK).
Gudsteneste frå Vangskyrkja, Voss, Hordaland.
3. s. i advant: Matt. 11, 2-10.
Sokneprest og fungerande prost Ivar Molde.
Kantorane Lars Ragnvaldsen og Frode Vik.
Norsk salmebok: 3. 13. 4 (S-97). 438. 486.

Ivar Molde (foto: NRK / Helge Helgheim).
Ivar Molde (foto: NRK / Helge Helgheim).
Voss og Omland Kantori (VOK) og Dale mannskor - dir. Lars Ragnvaldsen (også solist).

Teknikarar er Njål Mangersnes og Cato Kristensen.

Høyr gudstenesta frå Vangskyrkja 14.12.08

Om Vangskyrkja på Voss
Kyrkja står truleg på same grunn som det stod eit gudehov i førkristen tid. I 1277 stod steinkyrkja ferdig, og ho vart vigd til Sakt Mikael.

Kyrkja er bygd i tidleg gotisk stil - berre så vidt tilspissa - og er en av dei eldste gotiske landskyrkjene i Noreg.

Lars Ragnvaldsen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Lars Ragnvaldsen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Voss kyrkje, ofte kalla Vangskyrkja, står på Vossevangen i Voss kommune. Kyrkja har truleg vore hovudkyrkje og soknekyrkje for eit stort område.

Det er ikkje så mykje igjen av interiøret frå den katolske tida. Bortsett frå sjølve kyrkja er det berre steinaltaret og predellaen (foten under altertavla) som er frå tida før reformasjonen.

Glassmaleria i koret og tårnfoten fekk kyrkja så seint som i 1923, og i år 2000 fekk kyrkja eit etterlengta nytt og flott orgel.

Fleire kjelder.


LENKER
  • Høyr gudstenesta frå Vangskyrkja 14.12.08