Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 16. september 2002 kl 23.20 Lesekunst: De tre toskanerne og kvinnene deres

Dante, Petrarca og Boccaccio

Gunnar Grøndahl forteller om kvinneskikkelser i litteraturen på 1300-tallet (NRK-foto: Ole Kaland)
Gunnar Grøndahl forteller om kvinneskikkelser i litteraturen på 1300-tallet (NRK-foto: Ole Kaland)
Tre store forfatterer er knyttet til Firenze på 1300-tallet: Dante, Petrarca og Boccaccio. Den ene er kjent for sitt litterære storverk, den andre for sine vakre kjærlighetsdikt og den tredje for sine folkelige noveller. Gunnar Grøndahl er programleder.

På hver sin måte skriver de bøker som skaper noe nytt i litteraturhistorien, og de skriver ikke på latin, men på det ”vulgære” folkespråket. Dermed henvender de seg til en større lesergruppe enn litteraturen hadde gjort tidligere.

Alle disse tre forfatterne plasserer en kvinneskikkelse sentralt i sine verk. Dante skriver om Beatrice, Petrarca om Laura og Boccaccio om Fiametta. Slik skulle diktningen være på den tiden. – De dikterne som ikke hadde noen dame å besynge, de fant opp en som de kunne samle sine besvergelser omkring, sier professor Trond Berg Eriksen.

I programmet er det han og litteraturforsker Unni Falkeid som forteller om de tre forfatterne og deres hovedverk. Så kan vi jo spekulere på om disse kvinneskikkelsene også fantes i virkeligheten, eller om alt sammen er diktning.

Journalistisk innfallsvinkel
Programmet baserer seg i tillegg på en del arkivstoff, og tar også i bruk små tablåer for å illustrere tanker, stemninger og replikker. Da Dantes inferno skulle bildelegges, gikk turen til Sognsvannsgruven. Her stiger Dante, i programlederens skikkelse, ned i ”dødsriket” sammen med sin følgesvenn Vergil, for anledningen fremstilt av professor Trond Berg Eriksen.

Om ”Lesekunst”
Serien bygger på et samarbeid mellom NRK og universitetene, og er et trimedialt eksperiment; serien går både i radio, fjernsyn og på internett. Tilman Hartenstein er produsent for radioprogrammene på P2 som har en mer teoretisk vinkling som innebærer litteraturfilosofi. Tom Egil Hverven er ansvarlig for nett-delen av ”Lesekunst”.

Det ligger mye planlegging bak ”Lesekunst”. I tillegg til samarbeidet mellom NRK og universitetene, har universitetene et felles opplegg på sin lukkede nett-del for de som vil ta eksamen i allmenn litteraturvitenskap.

Programmet går i reprise på NRK2 fredag 20. september kl 19.00 og NRK1 søndag 22. september kl 17.00

Egenprodusert litteraturprogram i samarbeid mellom NRK og universitetene.
Programleder Gunnar Grøndahl
Prosjektleder Hege Jensen
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83LENKER
  • Lesekunst, nett