Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 14. september 2008 kl 22.05 Salmer til alle tider

Nye salmetoner

Det er 23 år siden vi fikk ny salmebok og 11 år siden "Salmer 97" så dagens lys. Ikke mange år i salmeboksammenheng, men mye har skjedd på disse årene. Det er mange som skriver salmer og komponerer. Vi kan også tenke på globaliseringen.

Salmer som har kommet til oss fra den verdensvide kirke. Dette har på mange måter fornyet sangen også i kirkerommet. Det er viktig å fange opp de nye salmetonene i en ny salmebok.

I 2010 vil den foreligge. Forslaget er ferdig og er ute på høring. Å lage en ny salmebok er en langsom og detaljert prosess. Slik må det være. Det er mange hensyn å ta, og så er det vel ingen områder det er så mange følelser og meninger som sang og musikk.

For å slippe til fornyelsen er det salmer i salmeboka som ble gitt ut i 1985, som ikke kommer med i den nye. 1985-utgaven rommer 953 salmenummer. 601 av disse er foreslått til den nye. Når det gjelder "Salmer 97", er det 159 av 283 som kanskje blir med videre. 390 salmer er nye i forhold til disse to salmebøkene.

Om tre år får vi ny salmebok i to bind. Forslaget som nå er ferdig, viser at det i "hovedboka" er plass for 1150 forskjellige tekster, mens bind to rommer 278.

Nå er lytterne til "Salmer til alle tider" engasjert. Er min favorittsalme foreslått? Brevene strømmer inn. Skriv du også, så skal vi finne ut om du eventuelt vil finne din salme i den nye salmeboka. Vi fortsetter med å spille de "nye" salmene som er foreslått.

Denne gangen får vi plass for disse:
O store Gud (Sverre Moe), Det største mysterium(Hallgeir Greger), Jeg er frelst, å for en nåde (Sondre Bratland), Blå salme (Erik Bye), Fall til ro (Reflex) og Aftensuk (Bodø Domkor).

Dessuten synger Hans Espen Gihle "Alltid freidig" som er "Min salme" i samarbeid med Vårt Land.

Bodil Arnesen synger som vanlig " Velsigning" til slutt i programet.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være "Dagsens auga", og vinnere av salmekruset ble Anne-Marit Kvamme fra Kvamsøy, Kari Lindqvist fra Heimdal og Svein Dale fra Nesbru.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "og dette lys er mer enn sol" hentet?

Send inn svaret og ditt salmespørsmål ved å klikke her.