Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 23. januar 2004 kl 20.05 Fakta på lørdag: Superflua

Super-flua

Bananflua – også en superflue! (Foto: Oxford Film & TV Prod.)
Bananflua – også en superflue! (Foto: Oxford Film & TV Prod.)
Antakelig er ingen skapning på Jorden mer misforstått – eller i hvert fall undervurdert – enn bananflua. Det viser en britisk dokumentar om denne lite aktede organismen.

Bananflua (Drosophilia melanogasterhas) lært oss enormt mye om oss selv, for det var den som sto bak en av de mest signifikante vitenskapelige kartleggingene i det 20. århundret. Fakta på lørdag vil dokumentere bananfluas rolle i alt dette. Det er m.a.o. et sentralt stykke genetisk forskning vi skal se nærmere på, så å si gjennom et flueøye.

I det forrige århundret ble bananflua brukt til å avdekke flere av livets hemmeligheter, bl.a. menneskets genetiske arvestoff. Hele 60 prosent av denne fluas gener er identiske med våre. I dag brukes bananflua i kreftforskningen.

Innkjøpt britisk program
Originaltittel: Superfly
Produksjon: Oxford Films & Television Production (2002)
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57