Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 8. november 2012 kl 20.40 Kina: Triumf og trussel


Kommer Kina til å bli dette århundredets stormakt, eller kommer "den røde dragen" til å sprekke?

Niall Ferguson prøver å finne ut hvordan en femdel av jordens befolkning kan underkaste seg et kommunistisk styre som fører en kapitialistisk økonomi. Det kinesiske statsapparatet har alltid undertrykket den individuelle friheten på bekostning av landets mål. Den sentraliserte makten skaper også indre konflikter.Br. dokumentarserie i tre deler.
Originaltittel: China - Triumph and Turmoil
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900