Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 6. desember 1999 kl 19.30 Innblikk: Miljøproblema - kva slag handlingar nyttar?

Innblikk: Miljøproblema - kva slag handl


NRK2 mandag 6. desember kl 19.30
Innblikk (9:11): Miljøproblema - kva slag handlingar nyttar?

Utfordringene i miljøpolitikken

\"Miljø\" er tema i kveldens utgave av NRK2s store samtaleserie \"Innblikk\". Programleder Audgunn Oltedal inviterer forskningsleder i Senter for klimaforskning (Cicero), Asbjørn Torvanger, og stortingsrepresentant for KrF, Lars Rise til en samtale om utfordringene i miljøpolitikken.
Hvilke handlinger skal til for å løse miljøproblemene?
Er målet for Lokal Agenda 21 om å \"tenke globalt og handle lokalt\", en holdbar strategi? Hjelper det at enkeltmennesket reduserer forbruk og kjører mindre privatbil?
Dagens utslipp av klimagasser må reduseres med 60 til 70% for å unngå store klimaendringer. Et sentralt tema i samtalen er spørsmålet om hva som skjer dersom verdenssamfunnet ikke følger opp Kyotoavtalen.

Om serien
NRK2 startet 11. oktober en stor samtaleserie i 11 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
Rammen rundt det hele er Universitetsbiblioteket i Oslo, og en del av grunnlaget for samtalene er en kronikk som blir lagt ut på Internett.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder. Disse kan variere fra skolepolitikk, litteratur og genforskning til teknologi og miljøpolitikk, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal.
Programledere i høst er i tillegg til Oltedal, Christian Borch, Tomm Kristiansen, Arild Hagen, Gunnar Grøndahl og Guro Tarjem.

NRK2 mandag kl 19.30

Bilde (Via Scanpix/Internett)
1. Programleder Audgunn Oltedal inviterer Asbjørn Torvanger (t.v.) og Lars Rise til en samtale om utfordringer i miljøpolitikken. (NRK-foto: Ole Kaland).

Asbjørn Torvanger og stortingsrepresentant Lars Rise (KrF)

Redaktør og programleder: Audgunn Oltedal
Prosjektleder: Gerd Inger Polden
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123