Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 21. september 2004 kl 20.25 Brennpunkt: Rovfiskerne

Milliardsvindel i Barentshavet

Torsken i Barentshavet er verdens siste levedyktige torskestamme. De siste årene har det ulovlige overfisket i Barentshavet økt enormt. Fisk for en milliard kroner omsettes svart hvert eneste år. Hver fjerde russiske torsk fra Barentshavet er fanget ulovlig. Dette truer både torsken og fiskerne. Hvem står bak denne organiserte økonomiske miljøkriminaliteten?

Mange norske selskap har de siste ti år samarbeidet med russiske selskap om fiske i Barentshavet. Gamle norske trålere som er tatt ut av norsk fiske, er malt om, gitt russiske navn og leid ut til russiske rederier. Russerne har ofte betalt leia tilbake til nordmennene med fisk.

Russerne har overtatt båtene hvis de har klart å betale alle avdragene til de norske selskapene. Dette samarbeidet skulle offisielt føre til en fornyelse av den gamle russiske fiskeflåten.

Truet fiskebestand
FN hevder i en ny rapport at for mange båter og overfiske er en trussel mot fiskebestandene i Barentshavet. Norske fiskerimyndigheter påstår det foregår et enormt ulovlig overfiske i våre nordlige havområder. Hvem står bak det ulovlige fisket?

Brennpunkt har undersøkt hvordan norske og russiske selskaper samarbeider om fiske i Barentshavet, og hva slags konsekvenser dette får for fiskerne og ikke minst fisken i havet.


Egenprodusert dokumentar
Programansvarlig: Svein Bæren og Rune Ytreberg
Redaktør: Morten Møller Warmedal
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252


LENKER
  • Les mer