Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 14. november 2010 kl 09.30 Språkteigen

Engelsk vinner på universitetene

Engelsk er allerede i ferd med å overta som hovedspråk ved norske universiteter og høyskoler. Det mener språkforsker Marita Kristiansen ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun leda arbeidet med NHHs språkpolitiske retningslinjer, og under dette arbeidet oppdaga hun at engelsk har sneket seg inn overalt i systemet.

Tre av ti eldre blir redde når de får beskjed om at prøvene de tok hos legen var negative. En undersøkelse viser at folk har vanskelig for å forstå mange faguttrykk fra medisinen.

Hva er forskjellen på en statsråd og en minister? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.