Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 14. desember 2010 kl 19.45 Ut i naturen: Selen frå havet

Drama i havgapet


Langt ute på kysten, der havet vaskar over holmar og skjær, liker haverten seg. Ein sky og spesiell selart, som dei færraste kjem i kontakt med. Kvar haust samlar haverten seg på utvalde stader. Her må kvart individ finna sin plass i hierarkiet, og kjempa for retten til å føre slekta videre.

Bestanden av havert i Norge er på omkring 5000 dyr. Dei fleste held til på kysten fra Trøndelag og nordover, men ei lita gruppe har fått fotfeste på kysten av Rogaland.

I tre år har naturfotografen Ole Jakob Vorraa følgd med rogalandsbestanden og fått eit nært innblikk i livet som haverten lever. For det er eit avansert og sammansett sosialt spel desse dyra må forhalde seg til.

Egenproduksjon, 2009.
programansvarlig: Svein Haaland
Redaktør: Terje Dale
Pressekontakt: Sidsel Mundal , 23 04 92 82/41 45 23 26,
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 Publikumssevice

Bildene kan kun benyttes til omtale av dette programmet.