Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 26. november 2006 kl 17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste i Storsalen menighet i Oslo

Åpen himmel

Storsalen i Oslo (foto: NRK / Marion Klaseie).
Storsalen i Oslo (foto: NRK / Marion Klaseie).
Gudstjeneste fra Storsalen, Oslo
Nåde

-Jeg trenger troen på Gud. Det er mitt fristed. For verden er ikke akkurat full av nåde, og jeg er neimenn ikke alltid nådig mot meg selv heller.

Jorunn Strand Askeland (foto: NRK / Marion Klaseie).
Jorunn Strand Askeland (foto: NRK / Marion Klaseie).
Det er gudstjeneste i Normisjonens storstue, Storsalen i Oslo. Et sted hvor mennesker kommer sammen for å be, lovsynge, høre forkynnelse og feire nattverd sammen.

Denne søndagen er det informasjonsleder i Kirkens sosialtjeneste, Jorund Strand Askeland (bildet til venstre), som preker på en av de tre gudstjenestene som arrangeres hver eneste søndag.

G1 har familiepreg, G2 satser på mer trøkk i musikken og G3 har en mer meditativ form. Det er denne gudstjenesten vi er til stede på. Askeland mediterer rundt dette med nåde, og er ikke i tvil: Gud er hos dem som trenger nåde. Ikke hos de perfekte.

Storsalen, midt i Oslo sentrum og ikke langt fra Slottsparken, har opplevd en eventyrlig tilstrømning av gudstjenestefeirende mennesker i alle aldre. Det holder ikke med en gudstjeneste. Behovet er så stort at det arrangeres tre gudstjenester hver eneste søndag, G1, G2 og G3.

Man har utviklet sin egen liturgi for sine gudstjenester, men man finner likevel igjen flere kjente trekk fra høymessen. De har tro på den faste formen. På gjenkjennelse. Den faste formen skaper trygghet, og gjør at man kan legge energien i innholdet i stede for formen. Et annet særpreg for Storsalen er at lovsangen har stor plass.

Med egne lovsangsteam løftes forsamlingssangen til store høyder. Denne søndagen deltar Ingelin og Hildegunn Garnes Reigstad. Kjent for fin innsats i NRK’s Kjempesjangsen på lørdagskvelden.

Gudstjenesten vi skal overvære har altså preg av medtitasjon og ettertanke, og det trengs når tema handler om Guds nåde, om å være elsket og verdsatt slik man er.

NRK1 Søndag 26. november kl. 17:30.

Kontaktperson:
Marion Klaseie, prosjektleder NRK, tel. 916 65 820.