Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 20. mars 2012 kl 19.45 Ut i naturen: Mat å få

Dilemma på fuglebrettet


En gang hang vi opp et fuglenek i jula og nøyde oss med det. Nå er fuglemat blitt millionindustri. Og ikke bare det, alle mulige slags dyr får vinterfôring. Selv også de største, som elg og hjort.

Titusenvis tonn av mat til ville dyr legges ut i naturen hver vinter. Det er en kilde til glede for både menneskene og dyr. Vi får spennende og hyggelige opplevelser når vi observerer dyr og fugl utfolde seg i nærmiljøet. Og dyrene får hjelp til å overleve vinteren.

Men hvis det er sånn at flere individer overlever vinteren som følge av vår fôring, får det da ringvirkninger? Ornitologer lurer for eksempel på om vinterfôring kan være et problem for svarthvit fluesnapper. Fluesnapperen er i Afrika om vinteren, og har ingen glede av fuglebrettet. Men det har dens hovedkonkurrent, kjøttmeisen. De to artene sloss om hekkeplasser. Så hvis kjøttmeisbestanden øker som følge av fôring, kan det være et problem for fluesnapperen.

Og hva med hjorteviltet? Stammene av elg, hjort og rådyr er for tiden rekordstore. Enkelte steder større enn de naturlige vinterbeitene kan tåle. Er det da riktig å tilføre tonnevis av rundballer for å berge dyra gjennom vinteren?

Egenproduksjon fra naturredaksjonen (2012)
Programleder: Trond Berg, trond.berg@nrk.no , tlf 95177298
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, bjorg.langeland@nrk.no, tlf 934 96 759
Redaktør: Terje Dale, terje.dale@nrk.no, tlf 915 32 430
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no tlf: 414 28 800
Tv-seerne kan kontakte Publikumsservic: info@nrk.no tlf: 815 65 900