Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 31. oktober 2000 kl 22.00 Brennpunkt: Født skyldig

Brennpunkt: Født skyldig (ttv)


NRK1 tirsdag 31. oktober kl 22.00
Brennpunkt: Født skyldig

NS-barnas skjebne

Etter andre verdenskrig ble 55 000 nordmenn dømt for landssvik. De hadde støttet Nasjonal Samling. Men det var ikke bare de voksne som ble straffet. I Norge lever det mellom 100 000 og 150 000 NS-barn. I kveldens Brennpunkt møter vi noen av dem. De forteller hvordan NS-stempelet har preget deres liv på forskjellige, men likevel sammenfallende måter.

Historien om \"NS-barna\" er en ny oppdagelse, fordi de har levd med skammen uten å fortelle om de vanskelige barndomsårene som har preget deres liv. For mange er det fortsatt en familiehemmelighet at far eller bestefar var med i Nasjonal Samling.

Frykt for å bli avslørt
Ole Naumann har hatt ulike typer fobier og angstlidelser på grunn av NS-bakgrunnen.

- Jeg har blant annet hatt problemer med å kjøre bil alene, fordi jeg har vært redd for at dersom det skjedde en ulykke, ville ingen hjelpe meg ettersom jeg var en nazistunge, forteller Naumann.

Frykten for å bli avslørt som NS-barn har fulgt ham gjennom store deler av livet. Grunnlaget ble lagt i barndommen da NS-barna ble skjøvet ut i kulden fordi de kom fra NS-familier.

Fra taushet til åpenhet
Det er ikke gjort noen grundig undersøkelse som gir svar på hvilke lidelser de uskyldige barna er blitt utsatt for. Sikkert er det derimot at mange har skammet seg gjennom et langt liv fordi foreldrene valgte feil. Tiden leger ikke alle sår. NS-barnas foreldre støttet Quisling, og blir
forbundet med nazistenes grusomheter. Stadig ruller bilder fra nazistenes masseutryddelsesleirene over fjernsynsskjermen. Og barna kobler sine foreldre til de verste grusomhetene. Derfor makter de ikke å bryte ut av tausheten.

NS-barna som deltar i kveldens Brennpunkt har et felles budskap: Snakk ut om familiebakgrunnen. Det er på tide at det blir slutt på at uskyldige barn skammer seg. NS-barna er uskyldige.

NRK1 tirsdag kl. 22.00

Programansvarlig Ole Jan Larsen, tlf. 23 04 93 61 / 93 42 45 79
Redaktør Alf R. Jacobsen
Brennpunkts hjemmeside: www.nrk- no/brennpunkt

Bilde
Ole Naumann har hatt ulike typer fobier og angstlidelser på grunn av NS-bakgrunnen. (Foto: Jarl Morten Andersen, Sarpsborg Arbeiderblad)