Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 23. september 2013 kl 22.30 Jødar og muslimar

Gullalderen


Mange jødiske vitenskapsmenn skrev både på arabisk og hebraisk, og arabiske poeter omtalte jødene med respekt og velvilje.

Dette er typiske tegn på det kulturelle klimaet som eksisisterte i flere hundre år mellom jøder, kristne og arabere. På den iberiske halvøya blomstret de tre religionene, og påvirket hverandre gjensidig.

I 721 kontrollerte muslimene store landområder mellom Indusdalen i øst og Pyrenéene i vest. Dette var starten på den kulturelt sett rike perioden. Men i det 11. og 12. århundret endret alt seg gradvis da nordafrikanske stammer invaderte området. Toleransen ble erstattet med tvang.

Fransk dokumentaserie, 2012
Orginaltittel: Juifs & musulmans. Si loin, si proches. (2:4) La Place de l'autre
Distribusjon: Compagnie des Phares & Balises
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900